Wielkie Wyzwanie: Energia

Jak podaje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, w organizacji pierwszej polskiej edycji Wielkiego Wyzwania pomogą środki programu Inteligentny Rozwój (POIR). W konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dla twórcy najlepszego rozwiązania na prototyp „przydomowej elektrowni wiatrowej” czeka milion złotych.

Podczas konferencji otwierającej konkurs zaprezentowano jego zasady. W wydarzeniu uczestniczył wiceminister Grzegorz Puda. Nowatorska inicjatywa NCBR wzorowana jest na amerykańskich zawodach technologicznych typu DARPA Grand Challenge. W polskie edycji konkursu zadaniem uczestników będzie opracowanie kompaktowego urządzenia zdolnego przekształcić siłę wiatru na energię elektryczną. Autor najlepszego rozwiązania otrzyma nagrodę w wysokości 1 mln zł.

Pierwsze polskie wyzwanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania „Innowacyjne metody zarządzania badaniami” programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

– Współczesny świat staje wobec rosnących wyzwań związanych ze zmianą klimatu. W Polsce także obserwujemy, jak zmienia się świadomość gospodarstw domowych do proekologicznych źródeł pozyskania energii elektrycznej. Wierzę, że Wielkie Wyzwanie: Energia organizowane przy wsparciu środków z POIR, przyczyni się do rozwoju polskiej myśl technicznej w obszarze odnawialnych źródeł energii – powiedział wiceminister Grzegorz Puda.

Podczas konferencji zaprezentowano „Podręcznik Uczestnika”, który zawiera katalog niezbędnych informacji, począwszy od celów Wielkiego Wyzwania, poprzez warunki uczestnictwa, harmonogram, kryteria selekcji, po przebieg finału. Ruszają konsultacje tego dokumentu. Swoje uwagi można zgłaszać do 3 lutego 2020 r. Podstawowym warunkiem udziału w Wielkim Wyzwaniu: Energia jest wypełnienie prostego formularza udostępnionego na stronie wielkiewyzwanie.ncbr.gov.pl i uzyskanie statusu Uczestnika. Należy to zrobić w terminie od 1 stycznia 2020 r. – 10 maja 2020 r. Do półfinałów zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 40 uczestników (przy czym zespół jako całość traktowany jest jako jeden uczestnik). Na tym etapie ocenie podlegać będzie to, czy prototypy działają i ile energii generują. W Wielkim Finale, który odbędzie się na żywo przed publicznością, zobaczymy zaś nie więcej niż 10 drużyn.

Więcej informacji na temat Wielkiego Wyzwania: Energia wraz z projektem „Podręcznika Uczestnika” znajduje się na stronie wielkiewyzwanie.ncbr.gov.pl.