Millennium TFI z kompleksowym wsparciem dla firm w zakresie PPK

Millennium TFI, w ramach współpracy z firmą Comarch, zaoferuje wkrótce przedsiębiorcom automatyczną obsługę procesów związanych z wdrożeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych. Dzięki aplikacji Comarch PPK, firmy będą miały możliwość szybkiej, pełnej integracji swojego środowiska informatycznego z systemem do obsługi PPK w Millennium TFI. Rozwiązanie to zminimalizuje obciążenia pracodawcy związane z zarządzaniem PPK, zapewniając jednocześnie najwyższy poziom bezpieczeństwa danych.

Usługa pozwoli na wygodne uruchomienie PPK oraz automatyczną obsługę procesów związanych z zarządzaniem planem w firmach, które zawrą umowę o zarządzanie PPK z funduszem zarządzanym przez Millennium TFI oraz będą korzystać z rozwiązania dostarczanego przez Comarch. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK będzie możliwe online, a deklaracje pracowników oraz informacje o wysokości składek będą przekazywane bezpośrednio z systemu kadrowo-płacowego przedsiębiorstwa do systemu Millennium TFI, bez konieczności ręcznego wprowadzania danych. Generowanie i przesyłanie danych również odbywać się będzie automatycznie. Dodatkowo aplikacja Comarch PPK zweryfikuje poprawność danych wysyłanych do TFI. Millennium TFI udostępni każdemu pracownikowi mobilny dostęp do śledzenia wzrostu portfela i dokonywania indywidualnych zmian w planie.

– Możliwość integracji systemów kadrowo-płacowych wydaje się być dzisiaj głównym kryterium wyboru instytucji zarządzających PPK przez pracodawców. Integracja wyeliminuje konieczność angażowania dodatkowych zasobów do obsługi procesów związanych z PPK i zredukuje koszty oraz ryzyko związane z błędami w transferze danych. Zapewni także pełną automatyzację wszystkich procesów w ramach PPK – od zawarcia umowy po aktualizację danych uczestników PPK. Dzięki współpracy Millennium TFI z Comarch wszyscy pracodawcy, stojący obecnie przed wyzwaniem związanym z ustawową koniecznością uruchomienia PPK, będą mogli to zrobić łatwo, szybko i bezpiecznie – zawierając z nami umowę na zarządzanie PPK oraz integrując swój system ERP za pomocą aplikacji Comarch PPK. W ten sposób będą mieli możliwość rozpoczęcia długofalowej współpracy z doświadczonym TFI, będącym częścią silnej bankowej grupy kapitałowej, a uczestnicy PPK skorzystania z bogatego pakietu korzyści oferowanego przez Bank Millennium, uwzględniającego także obsługę w kilkuset oddziałach Banku – mówi Krzysztof Kamiński, członek zarządu Millennium TFI.

Oferta Millennium TFI w ramach PPK wyróżnia się jednymi z najniższych opłat za zarządzanie subfunduszami. Do końca 2020 roku wynosi 0 proc., w dalszym okresie opłaty te będą na niskim poziomie od 0,25 do 0,45 proc. w zależności od cyklu życia funduszu, profilu ryzyka i czasu jego trwania. Towarzystwo nie będzie pobierać opłaty zmiennej za osiągnięty wynik. Zgodnie z zestawieniem Polskiego Funduszu Rozwoju z września 2019 r. Millennium TFI oferuje drugi najniższy na rynku średni poziom opłat. Aplikacja Comarch PPK będzie na bieżąco aktualizowana i dostosowywana do obowiązujących przepisów. Użytkownicy aplikacji mając jej najnowszą wersję mogą mieć pewność, że przygotowane pliki PPK będą zawsze zgodne z literą prawa.

Aplikacja Comarch PPK to system przeznaczony do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie. Jest ściśle zintegrowany z modułami kadrowo-płacowymi Comarch ERP HR, ale również współpracuje z systemami kadrowo-płacowymi innych producentów. Może działać także samodzielnie. Funkcjonalności systemu pozwalają na prowadzenie rejestru i ewidencji pracowników oraz wykazu wystąpień i przystąpień pracowników do PPK oraz na generowanie plików zawierających dane m.in. o składkach przekazywanych do PPK w instytucji finansowej. Aplikacja jest dostępna dla każdego pracodawcy, a dodatkowo można bezpłatnie pobrać jej demo. Z aplikacji Comarch PPK korzysta już ponad 500 firm w Polsce.