Transport • Logistyka

  

Polacy chcą jeździć autami elektrycznymi, ale czy będzie je gdzie ładować?

Rosnąca popularność samochodów elektrycznych w Polsce jest czymś więcej niż tylko sprzedażowym trendem. Zwiększona liczba użytkowników pojazdów korzystających ze specjalnej infrastruktury do ich zasilania

  

MiR wprowadza nowe oprogramowanie chmurowe do optymalizacji floty robotów

Wraz z rozwojem flot autonomicznych robotów mobilnych (AMR) rośnie zapotrzebowanie na narzędzia do optymalizacji ich wydajności i zarządzania nimi. Dlatego firma MiR wprowadza MiR

  

„Kierowca” pojazdu autonomicznego, czyli kto kieruje robotami mobilnymi?

Roboty mobilne to autonomiczne pojazdy odpowiedzialne za realizację wyznaczonych akcji składających się na proces biznesowy. Układ sterowania umożliwia m.in. poruszanie się robota, przemieszczanie po zakładzie

 

Łańcuch dostaw będzie w 2023 r. kluczowy dla przemysłu

W ostatnim roku na działanie firm produkcyjnych największy wpływ miały niedobory komponentów i materiałów. Problematyczne były również opóźnienia w dostawach spowodowane brakiem kierowców i zbyt

 

Co wpływa na liczbę i rodzaj robotów w systemie AGV?

Wiele zakładów decydujących się na wdrożenie systemu intralogistycznego musi liczyć się z koniecznością jego kastomizacji. Liczba i rodzaj robotów, w które należy wyposażyć system,

 

Dywersyfikacja, blockchain, dekarbonizacja i Big Data topowymi trendami w logistyce

W minionym roku ukazała się szósta edycja raportu DHL Logistics Trend Radar – interaktywny przegląd kluczowych trendów w logistyce. – W najbliższej przyszłości