Prawo Nowych Mediów

  

O czasopiśmie

Prawo Nowych Mediów to naukowy kwartalnik prawny nowych mediów, IT i telekomunikacji. Piszemy o najbardziej aktualnych problemach na styku nowych mediów, teleinformatyki i prawa, w szczególności

  

Zasady publikowania

Artykuły (wyłącznie w formatach *doc, *docx lub *rtf) wraz z krótkim biogramem prosimy przesyłać na adres e-mail redakcji:  redakcja@teleinfo24.pl Redakcja zastrzega sobie prawo

  

Procedura recenzowania

Zasady recenzowania tekstów są zgodne z zaleceniami opisanymi w dokumencie Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, wydanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2011 roku. Redakcja

  

Ochrona przed „ghostwriting”

Redakcja kwartalnika naukowego Prawo Nowych Mediów dba o wysoki poziom merytoryczny i stosuje procedury zabezpieczające przed zjawiskami „ghostwriting” i „guest authorship”. „Ghostwriting” jest zjawiskiem

  

Przygotowanie tekstu

Prosimy o przysyłanie tekstów w formacie *rtf, *doc lub *docx. Tekst artykułu powinien być znormalizowany w formacie A4 (do 18 000 znaków ze spacjami); czcionka – Times