Prawo Nowych Mediów

  

Trendy w prawie nowych technologii na 2022 rok

Dynamicznie postępująca transformacja cyfrowa wymaga od regulatorów bieżącej aktualizacji przepisów. Branża teleinformatyczna budowana jest na ogromnej ilości danych, które są zbierane w celu analizowania

   

Trendy w branży audiowizualnej i medialnej w 2022

Wraz z postępującą transformacją cyfrową obserwujemy zmiany w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego. Jest to zauważalne chociażby w kontekście dostępu do informacji, które użytkownicy, dzięki nowym

    

Kamery monitoringu domowego a polskie prawo

Możliwość sprawdzenia tego, co właśnie dzieje się w domu lub na posesji, jest nie tylko wygodna, ale przede wszystkim daje poczucie większego bezpieczeństwa. Nie dziwi więc popularność monitoringu

   

Sztuczna inteligencja: zachęcanie do innowacji i ochrony użytkownika

Jak podał serwis frakcji Odnówmy Europę (ang. Renew Europe) PE, Komisja Prawna przyjęła trzy raporty dotyczące sztucznej inteligencji. To część programu

  

Potrzeby kompetencyjne w zakresie cyberbezpieczeństwa i łączności elektronicznej w świetle planowanych zmian w przepisach

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo zaprasza do udziału w konferencji naukowej „Potrzeby kompetencyjne w zakresie cyberbezpieczeństwa i łączności elektronicznej w świetle planowanych zmian w przepisach”, podczas

  

O czasopiśmie

Prawo Nowych Mediów to naukowy kwartalnik prawny nowych mediów, IT i telekomunikacji. Piszemy o najbardziej aktualnych problemach na styku nowych mediów, teleinformatyki i prawa, w szczególności