Prawo Nowych Mediów

    

Kamery monitoringu domowego a polskie prawo

Możliwość sprawdzenia tego, co właśnie dzieje się w domu lub na posesji, jest nie tylko wygodna, ale przede wszystkim daje poczucie większego bezpieczeństwa. Nie dziwi więc popularność

   

Sztuczna inteligencja: zachęcanie do innowacji i ochrony użytkownika

Jak podał serwis frakcji Odnówmy Europę (ang. Renew Europe) PE, Komisja Prawna przyjęła trzy raporty dotyczące sztucznej inteligencji. To część programu

  

Potrzeby kompetencyjne w zakresie cyberbezpieczeństwa i łączności elektronicznej w świetle planowanych zmian w przepisach

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo zaprasza do udziału w konferencji naukowej „Potrzeby kompetencyjne w zakresie cyberbezpieczeństwa i łączności elektronicznej w świetle planowanych zmian w przepisach”, podczas

  

O czasopiśmie

Prawo Nowych Mediów to naukowy kwartalnik prawny nowych mediów, IT i telekomunikacji. Piszemy o najbardziej aktualnych problemach na styku nowych mediów, teleinformatyki i prawa, w szczególności

  

Zasady publikowania

Artykuły (wyłącznie w formatach *doc, *docx lub *rtf) wraz z krótkim biogramem prosimy przesyłać na adres e-mail redakcji:  redakcja@teleinfo24.pl Redakcja zastrzega sobie prawo

  

Procedura recenzowania

Zasady recenzowania tekstów są zgodne z zaleceniami opisanymi w dokumencie Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, wydanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2011 roku. Redakcja