W kierunku cyfryzacji transportu towarowego w UE

Parlament Europejski, Komisja i Rada osiągnęły 26 listopada br., po trzeciej turze rozmów trójstronnych, porozumienie w sprawie elektronicznego przekazywania informacji w transporcie towarowym (eFTI).

Transport towarów w UE wzrósł o prawie 25 proc. w ciągu ostatnich 20 lat i przewiduje się jego dalszy wzrost o 51 proc. w latach 2015–50. Obecnie ok. 99 proc. operacji transportu transgranicznego na terytorium UE nadal wymaga korzystania z dokumentów w formie papierowej przynajmniej na jednym etapie operacji. Korzystanie z dokumentów elektronicznych powinno stać się regułą. Raport przyczyni się do cyfryzacji sektora transportu. To jeden z priorytetów frakcji parlamentarnej Odnówmy Europę, działającej w Parlamencie Europejskim IX kadencji.

Cyfryzacja wymiany informacji ma sprawić, że transport towarów będzie znacznie bardziej wydajny i niezawodny, przyniesie znaczne oszczędności, przyczyni się do realizacji celów środowiskowych oraz pomoże w egzekwowaniu przepisów przez państwa członkowskie w sektorze transportu.

Eurodeputowany Izaskun Bilbao Barandica z frakcji Odnówmy Europę, oddelegowany do tych zagadnień, stwierdził m.in., że rozporządzenie gwarantuje neutralność technologiczną administracji w relacjach z podmiotami gospodarczymi. Ma też sprzyjać przejrzystość w administracji i zarządzaniu. Stanowi również doskonały bodziec dla sektora publicznego i prywatnego do pogłębiania cyfryzacji w transporcie.