Rosną przychody Grupy Sare – teraz Digitree Group

W pierwszych trzech kwartałach 2019 roku Grupa Digitree Group (do niedawna działająca jako Grupa SARE) odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 42 626 tys. zł, wobec 34 012 tys. zł w analogicznym okresie 2018 r. Oznacza to, że sprzedaż Grupy wzrosła o 8 614 tys. zł, tj. o 25 proc. rok do roku. Dzięki wprowadzonym w tym roku programom optymalizującym koszty, strata Grupy w III kwartale 2019 r. zmalała w stosunku do dwóch poprzednich kwartałów br.

EBITDA Grupy Kapitałowej w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku wyniosła 2 690 tys. zł, wobec 4 007 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, tzn. spadła o 1 317 tys. zł, tj. o 33 proc., natomiast skonsolidowana strata netto wyniosła w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku 929 tys. zł, podczas gdy w tym samym okresie 2018 r. zysk netto wyniósł 1 199 tys. zł. Różnica w wyniku netto jest w szczególności związana ze zwiększonymi kosztami amortyzacji oraz spadkiem kampanii mailingowych w następstwie obowiązywania rozporządzenia RODO, które nie objęło znacznej części porównywalnego okresu w roku 2018.

Z początkiem listopada 2019 r. spółka zmieniła swoją nazwę z SARE na Digitree Group. Wraz ze zmianą nazwy spółka chce zbudować nową świadomość marki i wartości tworzących jej Grupę Kapitałową. Do tej pory Grupa utożsamiana była jedynie z branżą e-mail marketingową, natomiast do jej kompetencji należą znacznie szersze działania – świadczenie kompleksowych usług digitalowych, co zrodziło potrzebę nowego wypozycjonowania Grupy. Zmiana pozwoli na zoptymalizowanie kosztów związanych z prowadzeniem działań marketingowych, a także dzięki niej wsparty zostanie cross-selling produktów w ramach Grupy.

Grupa Kapitałowa Digitree Group w ub.r. powiększyła się o dwa podmioty: Sales Intelligence, oferującą usługi marketingowe dla branży e-commerce oraz Fast White Cat, zajmującą się wdrożeniami sklepów internetowych na platformie Magento. To właśnie w tych akwizycjach upatruje się przyczyny znacznego wzrostu skonsolidowanych przychodów. Wraz z przejęciami portfolio usług Grupy istotnie się poszerzyło, dzięki czemu obecnie Digitree Group koncentruje się w szczególności na narzędziach i produktach dla branży e-commerce. Grupa oferuje kompleksowe usługi w ramach digital marketingu, których fundamentem są posiadane przez nią unikatowe dane o zachowaniach oraz zainteresowaniach użytkowników sieci, własna technologia i narzędzia.