Więcej PropTechu w magazynach – wynika z raportu firmy SEGRO

Blisko trzy czwarte ankietowanych przedsiębiorców w Polsce korzysta z rozwiązań PropTech na terenie powierzchni magazynowych – wynika z raportu „PropTech na rynku magazynowym”, opracowanego przez SEGRO we współpracy z miesięcznikiem Eurobuild CEE.

Jak pokazują wyniki badania zrealizowanego na potrzeby raportu, dla 58 proc. respondentów termin PropTech oznacza innowacyjne technologie w pojęciu ogólnym, a 38 proc. ankietowanych utożsamia go z tego typu technologiami stosowanymi w branży nieruchomości. Choć przedsiębiorstwa nie zawsze od początku wiedzą, czym dokładnie jest PropTech, to praktycznie trzy na cztery badane firmy stosują takie rozwiązania. To pokazuje, że częściej niska świadomość, bardziej niż obszaru korzystania z innowacji, dotyczy samego nazewnictwa.

Firmy stawiają na innowacje

Rozwiązaniami PropTech, które cieszą się największą popularnością wśród badanych przedsiębiorców są: oświetlenie LED (66 proc.), czujniki światła w alejkach magazynowych (44 proc.) oraz system zdalnego odczytu i kontroli mediów (22 proc.). Mniej powszechne wśród ankietowanych są systemy automatycznie rozpoznające tablice rejestracyjne, z których korzysta na razie 18 proc. respondentów oraz monitorowanie dachów obiektu z wykorzystaniem czujników, sensorów lub dronów, a także system BAS/BMS – stosowane przez co dziesiątego badanego przedsiębiorcę. Jednocześnie, nieco ponad 1/5 badanych zapowiada, że w niedalekiej przyszłości planuje korzystać z wyżej wymienionych systemów automatycznego rozpoznawania tablic oraz czujników światła w alejkach magazynowych.

Przede wszystkim ekonomia

Bezpośrednie korzyści wynikające z zastosowania rozwiązań PropTech na terenie powierzchni magazynowych dostrzega aż 89 proc. przedsiębiorców. Do najważniejszych zaliczają oni korzyści ekonomiczne, związane z optymalizacją kosztów (60 proc.) oraz ekologiczne (46 proc.). Oznacza to, że polscy przedsiębiorcy coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na kwestie finansowe, ale również na tematy związane z ochroną środowiska naturalnego. Ponadto, według blisko 90 proc. przedsiębiorców takie innowacje wpisują się w strategię zrównoważonego rozwoju ich firmy.

Badanie na potrzeby raportu „PropTech na rynku magazynowym” zostało przeprowadzone metodą ankiet elektronicznych i telefonicznych na reprezentatywnej grupie polskich przedsiębiorców przez wydawcę miesięczników „Logistyka a Jakość” oraz „Nowoczesny Magazyn”. SEGRO to spółka o statusie firmy Real Estate Investment Trust (”REIT”), jest właścicielem, zarządcą i deweloperem powierzchni magazynowych oraz produkcyjnych. Spółka rozpoczęła swoją działalność w Europie Centralnej pod koniec 2005 r. Obecnie deweloper prowadzi inwestycje w takich strategicznych lokalizacjach jak: Gliwice, Łódź, Poznań, Praga, Stryków, Tychy, Warszawa i Wrocław.