O czasopiśmie

Prawo Nowych Mediów to naukowy kwartalnik prawny nowych mediów, IT i telekomunikacji. Piszemy o najbardziej aktualnych problemach na styku nowych mediów, teleinformatyki i prawa, w szczególności o najnowszych regulacjach prawnych w tym obszarze.
Chcemy być przewodnikiem po zawiłych zapisach prawa przez publikowanie tekstów, wyjaśniających najważniejsze wątpliwości interpretacyjne prawa związanego z nowymi technologiami.
Naszymi Czytelnikami są m.in.: kadra menedżerska firm telekomunikacyjnych i medialnych, prawnicy specjalizujący się w obszarze telekomunikacji i nowych mediów, przedstawiciele parlamentu, administracji państwowej i samorządowej, a także studenci prawa.