Głupota w mediach

Nie ma chyba wątpliwości, że głupota w mediach jest obecna. Czym jest? Kiedy i gdzie się pojawia? Jak bardzo intensywnie? Jakie są jej przejawy? Kto i co ją tworzy? Gatunki, formaty, dziennikarze, portale, filmy, audycje, paralelizm polityczny czy pojedyncze wypowiedzi? A może jakieś słowa, zdania, zachowania, sytuacje, mimika lub gesty?

Czy to dziennikarze są tak głupi, czy raczej odbiorcy, do których za wszelką cenę trzeba dotrzeć? Czy można uogólniać opinię o głupocie w mediach? Wreszcie czy istnieją tzw. głupie media? Kogo drażni mówienie o głupich dziennikarzach, o głupocie środków masowego przekazu? Czy samo rozdrażnienie wynika z głupoty? Kto może się poczuć rozdrażniony i dlaczego? Czy dawniej było w mediach mniej głupoty? Jakie są relacje między głupotą a propagandą? Czy istnieje związek między głupotą a lekceważeniem autorytetów? Czy i jak media mogą graniczyć z głupotą? Jaka będzie przyszłość głupoty w mediach? Czy media usiłują radzić sobie z głupotą? I w końcu: jak ma się mądrość mediów (i w mediach) do głupoty? To tylko część pytań, jakie stawiamy w dyskursie medioznawczym.

Praktycy i badacze mediów podejmą podczas konferencji próbę odpowiedzi na niektóre z tych pytań. To oczywiście preliminaria dyskusji i zaproszenie do jej pogłębienia. Proces, który warto kontynuować. Nie ma bowiem mądrych społeczeństw bez mądrych mediów, nie ma odpowiedzialnego rozwoju i bezpiecznych wyborów bez stałego oceniania poziomu dziennikarstwa. Można powiedzieć, że to rodzaj bezpiecznika. Myślenie indywidualne i społeczne może być zatrute właśnie przez głupotę mediów, której skrajnym przykładem bywa propaganda. Zatem myślenie i mówienie o zagrożeniu mediów przez głupotę nie jest bezproduktywną stratą czasu, lecz obowiązkiem każdego człowieka. Aksjologia domaga się tutaj eksplikacji na wszystkich poziomach, od jakości warsztatu dziennikarskiego, przez dopuszczanie ludzi do zawodu, do wiedzy, kompetencji i umiejętności medialnych każdego redaktora. Można by rzec w uproszczeniu, że głupiego widać. Nawet wtedy, gdy nie wszyscy chcą to dostrzec jako nosiciele „przyrodzonej tępoty”, jak prowokująco mawiał Witold Gombrowicz.

Właśnie o takich problemach jest ta konferencja. Dla wszystkich zainteresowanych mediami i komunikowaniem, wolnością słowa i jakością świata wokół nas.

Ogólnopolska Konferencja Medioznawcza
Głupota w mediach
4 kwietnia 2018 r., od godz. 10.00
Sala Kolumnowa Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Uniwersytet Warszawski, ul. Bednarska 2/4