Media przyszłości

Rozwiązania Big Data oraz Artificial Intelligence (AI) to narzędzia niezbędne w mediach przyszłości – uważają prelegenci konferencji „Media przyszłości”, zorganizowanej przez PAP.

Podczas debaty „Media przyszłości – szanse i zagrożenia” dyskutowano również na temat, jaką rolę odgrywają współczesne media, jaki wpływ na istotę mediów mają nowe technologie, Big Data oraz sztuczna inteligencja, a także jakie ryzyko dla dziennikarstwa niesie era algorytmów?

Jak powiedział Piotr Krauschar, Chief Consultant Digital.CEO, na świecie jest już 7 tys. różnych narzędzi umożliwiających zarządzanie kontentem redakcyjnym poprzez dostosowanie go do osobistych preferencji poszczególnych czytelników, czyli personalizację przekazu. Dziś można to już robić w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem zaawansowanych technologii IT. W ten sposób powstaje jeden artykuł i setki jego geotargetowanych wersji w ściśle określonym otoczeniu reklamowym.

Celem konferencji było m.in. przedstawienie przyszłości mediów w dobie nowych technologii i obowiązujących trendów, zaprezentowanie potencjału komunikacji wykorzystującej Big Data oraz sztuczną inteligencją oraz integracja środowiska mediowego, technologicznego oraz biznesowego.