Oracle pomaga działom finansowym wrócić na ścieżkę wzrostu

Dyrektorzy finansowi mają obecnie do czynienia z największym wyzwaniem w całej swojej karierze. Aby pomóc im budować silne i elastyczne przedsiębiorstwa i wrócić na ścieżkę wzrostu, wprowadziliśmy aktualizacje w naszym rozwiązaniu Oracle Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) i Oracle Cloud Enterprise Performance Management (EPM) – twierdzi Rondy Ng, senior vice president, Applications Development w Oracle.

Najnowsze aktualizacje pomagają działom finansowym korzystać z technologii takich jak AI, asystenty cyfrowe i narzędzia analityczne, aby zwiększyć produktywność, obniżyć koszty i usprawnić kontrolę. Ponadto nowe rozwiązania branżowe pozwalają klientom z branży paliwowej i produkcyjnej oraz branż zasobochłonnych usprawnić procesy biznesowe i osiągać szybszy zwrot z inwestycji.

Nowe funkcje Oracle Cloud ERP w zakresie AI, automatycznego uczenia, analiz i bezpieczeństwa to m.in.:

• Predictive Planning (planowanie predykcyjne): Pomaga organizacjom identyfikować i wykorzystywać trendy i wzorce w danych finansowych i operacyjnych. Dzięki dostępowi do prognoz w momencie przesyłania danych organizacje mogą określać wzorce odchyleń oraz na bieżąco aktualizować plany, aby podejmować lepsze i szybsze decyzje. Funkcje planowania predykcyjnego są teraz dostępne w Oracle Cloud EPM.

• Intelligent Code Defaulting (inteligentne sugerowanie kodów): Pomaga organizacjom zwiększyć dokładność i wydajność przetwarzania transakcji należności dzięki wykorzystaniu automatycznego uczenia do sugerowania kodów kont. Algorytm uczy się w oparciu o wcześniejsze działania, aby dostosowywać się do zmian biznesowych.

• Intelligent Document Recognition (inteligentne rozpoznawanie dokumentów): Zwiększa dokładność i wydajność pozyskiwania informacji finansowych z plików PDF i innych popularnych formatów dokumentów finansowych, aby ograniczyć (lub nawet wyeliminować) ręczne wprowadzanie faktur. System uczy się w miarę działania i dostosowuje się do zmian w formatach, dzięki czemu z czasem działa coraz dokładniej.

• Digital Assistant Skills for Time Entry and Projects (kompetencje asystenta cyfrowego w zakresie rejestrowania czasu i projektów): Pomagają organizacjom zredukować działania potrzebne do wysyłania i przeglądania arkuszy czasu pracy, śledzenia statusu projektów oraz eskalacji problemów z wpisywaniem czasu pracy i zarządzaniem projektami. W rezultacie nowy konwersacyjny interfejs użytkownika zapewnia lepszą obsługę i większą wydajność biznesową.

• Embedded Incident Management (wbudowane zarządzanie incydentami): Pomaga organizacjom zwiększyć ochronę danych dzięki udostępnieniu intuicyjnych, wbudowanych przepływów pracy dotyczących raportowania incydentów, które można wykorzystać do przeprowadzania dochodzeń, tworzenia działań oraz śledzenia i aktualizowania statusu incydentów.

Natomiast nowe rozwiązania branżowe w Oracle Cloud ERP to m.in.:

• Joint Venture Accounting (księgowość joint venture): Pomaga przedsiębiorstwom ograniczyć spory z partnerami, polepszyć przepływy pieniężne i uzyskać wgląd w czasie rzeczywistym w sytuację finansową spółek joint venture dzięki automatycznemu przetwarzaniu transakcji i narzędziom do zarządzania wyjątkami opartym na rolach.

• Project-Driven Supply Chain (łańcuch dostaw oparty na projektach): Obsługuje złożone procesy biznesowe przedsiębiorstw z branży produkcyjnej i branż zasobochłonnych, w których łańcuch dostaw musi być dostosowany do konkretnego projektu. To kompleksowe rozwiązanie jest już dostępne w Oracle Cloud ERP i Oracle Cloud Supply Chain Management (SCM).

Innowacje zostały stworzone po to, aby pomóc działom finansowym szybko dostosować się do obecnej sytuacji gospodarczej, badać nowe modele biznesowe, usprawnić podejmowanie strategicznych decyzji i wrócić na ścieżkę wzrostu.