Oracle Polska dołącza do Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie

W siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji został podpisany list intencyjny o współpracy i przystąpieniu do Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber) pomiędzy przedstawicielami Ministerstwa i firmy Oracle Polska. Dokument podpisali: Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa minister cyfryzacji Marek Zagórski oraz dyrektor generalny Oracle Polska Tomasz Bochenek.

Realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji Program PWCyber jest przedsięwzięciem o charakterze partnerstwa publiczno-prywatnego. Jego głównym celem jest ciągłe zwiększanie cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, dlatego został skierowany do wszystkich podmiotów korzystających z systemów ICT – zarówno do firm komercyjnych jak instytucji publicznych. Program jest zbieżny z celami Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024.

– Jesteśmy niezwykle zadowoleni, że możemy być częścią tak istotnej i potrzebnej inicjatywy, jaką jest Program Współpracy w Cyberbezpieczeństwie – komentuje Tomasz Bochenek, dyrektor generalny Oracle Polska. – Oracle zajmuje się tworzeniem oprogramowania do szeroko rozumianej obsługi przedsiębiorstw oraz jest liderem na rynku systemów bazodanowych. Nie bez powodu również bezpieczeństwo jest najistotniejszym obszarem dla Oracle od samego początku powstania firmy. Narodziny firmy Oracle związane są z projektem w obszarze bezpieczeństwa, którego realizacja rozpoczęła się w 1977 roku. W kolejnych latach nastąpił szybki rozwój firmy, a Oracle stał się znaczącym graczem w branży bezpieczeństwa narodowego.

– To dla nas bardzo ważne, że kolejna firma dołącza do naszego programu. Dzięki współpracy w ramach PWCyber zyskujemy m.in. możliwość dostępu do wiedzy, informacji i doświadczenia największych firmach technologicznych. Ma to duże znaczenie w kontekście przeciwdziałania cyberzagrożeniom. Co więcej, tego typu porozumienia rozwijają wzajemne zaufanie pomiędzy administracją rządową a sektorem prywatnym – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Zachęcamy do współpracy kolejne firmy. Naszym celem jest rozwijanie badań nad certyfikacją cyberbezpieczeństwa i budowanie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. Im więcej podmiotów będzie razem działać, tym lepiej dla bezpieczeństwa – dodaje pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

Podpisane porozumienie obejmuje takie obszary jak:

– podnoszenie kompetencji podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w zakresie dobrych praktyk bezpieczeństwa dla oprogramowania Oracle, w szczególności systemów bazodanowych;

– transfer wiedzy na tematy związane z bezpieczeństwem systemów opartych na bazach danych Oracle – w tym: ocena oraz identyfikacja słabości i związanego z nimi ryzyka czy zalecenia dotyczące wykorzystania mechanizmów zabezpieczających;

– organizacja szkoleń i warsztatów online, których celem będzie dzielenie się doświadczeniami w zakresie korzystania z mechanizmów kontrolnych w systemach Oracle;

– rekomendacje w zakresie bezpiecznej konfiguracji systemów bazodanowych Oracle – zgodnie z zaleceniami organizacji Security Technical Implementation Guide (STIG) oraz Center for Internet Security (CIS);

– dobre praktyki w zakresie zarządzania uprawnieniami oraz automatyzacji procesów wnioskowania i nadawania dostępów do systemów informatycznych.

– Uczestnictwo w programie pozwoli nam dzielić się dobrymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa zarówno w obszarze systemów w chmurze obliczeniowej, jak również systemów pracujących w centrach danych naszych klientów – dodaje Tomasz Bochenek. – Jako że Oracle hołduje zasadzie społecznej odpowiedzialności biznesu, wierzymy, że dzielenie się naszym doświadczeniem w ramach tak ważnej inicjatywy, jaką jest program PWCyber, może przyczynić się do rozwoju współpracy i wzajemnego zaufania pomiędzy przedstawicielami sektora technologicznego takimi jak Oracle a instytucjami publicznymi.