Brak wsparcia dla Windows 7 to nie problem

W styczniu nadchodzącego roku Microsoft zakończy wsparcie dla systemu Windows 7, z którego korzysta obecnie 47 proc. przebadanych przez Kaspersky przedsiębiorstw z sektora SMB i Enterprise. Może to być problemem dla niektórych organizacji, bo po tym czasie łatki zwiększające jego bezpieczeństwo nie będą już dłużej udostępniane.

Niemiecka firma Baramundi Software AG proponuje zautomatyzowany sposób na przeprowadzenie migracji do nowego systemu operacyjnego. Jak wiadomo, jest to wyzwanie, bo nie tylko urządzenia i dane muszą zostać zmigrowane, ale również istniejące już modyfikacje systemu operacyjnego, dostosowane do nich aplikacje czy wdrożone alternatywne sposoby rozwiązywania problemów. Ręczna aktualizacja może okazać się zbyt czasochłonna i ryzykowna, zwłaszcza w przypadku dużych przedsiębiorstw. Proponuje się kilka kolejnych kroków.

Dokładna inwentaryzacja

Pierwszym krokiem w procesie migracji do Windows 10 jest wykonanie inwentaryzacji całej infrastruktury informatycznej firmy. Konieczne może się okazać również stworzenie kopii zapasowych ustawień zdefiniowanych przez użytkownika i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa. Warto rozważyć przeprowadzeniem migracji pilotażowej w celu wykrycia ewentualnych błędów lub brakujących ogniw w przygotowanym planie działań. Najlepszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie jej za pomocą interfejsu graficznego, który umożliwia administratorom IT indywidualizację środowiska Windows i dostosowanie go do wymogów dotyczących danych osobowych. Proces odbywa się w sposób automatyczny z zachowaniem jakości oryginalnej konfiguracji. Z perspektywy pracowników istotna jest możliwość współdecydowania o czasie instalacji nowego oprogramowania. Taką funkcję oferuje m.in. baramundi Management Suite (bMS) – system do ujednoliconego zarządzania urządzeniami końcowymi. Wykorzystując rozwiązanie baramundi Deploy, administrator może zdefiniować ramy czasowe, w których oprogramowanie na poszczególnych komputerach powinno zostać zainstalowane, a ostateczny wybór zostawić pracownikowi. Co więcej, na urządzeniach z systemem Android Enterprise aplikacja Agent wyświetla status zgodności i informacje o problemach.

Migracja wykonana przy użyciu aplikacji do zarządzania infrastrukturą IT sprawia, że jej przebieg nie wpływa negatywnie na bieżącą działalności firmy i nie powoduje zbędnych przestojów. Z produktów Baramundi Software AG korzysta obecnie ponad 3 tys. klientów z całego świata, z firm o różnej wielkości i ze wszystkich branż. baramundi Management Suite optymalizuje procesy zarządzania IT i zmniejsza obciążenie administratorów.