Alior Bank dla klienta biznesowego

Jak stwierdził Krzysztof Bachta, prezes zarządu Alior Banku, w obszarze klienta biznesowego priorytetem dla banku pozostaje dalszy wzrost w preferowanych branżach przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu ryzyka. Bank skupia się na budowaniu trwałej relacji z klientami, automatyzuje procesy i rozwija technologię, która ma im ułatwiać codzienne bankowanie.

Alior podjął działania mające na celu zmianę profilu ryzyka kredytowego, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru klienta biznesowego. Prowadzona jest reorganizacja linii bankowości korporacyjnej, a w przyszłym roku portfel kredytowy ma być lepiej zdywersyfikowany branżowo, jak i z punktu widzenia koncentracji pojedynczych ekspozycji. Jak podano, w bankowości dla firm wzrosło uproduktowienie oraz liczba klientów z główną relacją. Liczba klientów biznesowych (małe, średnie i duże przedsiębiorstwa), z uwzględnieniem klientów Alior Leasing, wyniosła w III kwartale 2019 r. 32,8 tys. Dane pokazują, że Alior Bank staje się coraz częściej bankiem pierwszego wyboru dla klienta z segmentu mikroprzedsiębiorstw. Liczba wszystkich klientów mikro na koniec III kwartału br. wyniosła 181,5 tys. (151,3 tys. w III kw. ub.r., wzrost o 20 proc. r/r). Co ważne, aż 56 tys. z nich w III kwartale tego roku płaciła składki ZUS oraz podatki za pośrednictwem konta w Alior Banku. Udział kanałów zdalnych w pozyskiwaniu nowych klientów z obszaru mikroprzedsiębiorstw wzrósł w III kwartale 2019 r. do poziomu 33 proc. Wzrost nowej sprzedaży odbywa się przy jednoczesnym wzroście bezpieczeństwa akcji kredytowej.

Współpraca z Grupą PZU

W III kwartale tego roku Alior Bank wraz z PZU uruchomiły platformę internetową Cash, za której pośrednictwem pracownicy firm objętych programem mają szybki dostęp do pożyczek on-line przy jednoczesnym ograniczeniu formalności. W ramach pilotażu z pożyczek udzielanych za pośrednictwem platformy może korzystać obecnie ponad 10 tysięcy pracowników Grupy PZU. W najbliższych tygodniach platforma będzie udostępniana innym pracodawcom. Alior Bank przygotował również ofertę dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych w TFI PZU.