Bank Pekao nadal będzie kredytował polskie firmy

Pekao zamierza mocniej angażować się w projekty finansowania energetyki niekonwencjonalnej i odnawialne źródła energii: energetykę wiatrową, fotowoltaikę i elektrownie gazowe. Będzie również wspierać projekty, które unowocześniają energetykę konwencjonalną i zmniejszają jej emisyjność.

Już teraz Bank Pekao coraz chętniej finansuje branżę energetyki odnawialnej, a udział sektora tradycyjnej energetyki w portfolio kredytowym Pekao stopniowo się zmniejsza. Na przykład w III kwartale tego roku dla klientów z obszaru małych i średnich przedsiębiorstw bank wprowadził do oferty kredyt PrzEKOrzystny na zakup paneli fotowoltaicznych zabezpieczony bezpłatną gwarancją BGK Biznesmax. W ciągu ostatnich 12 miesięcy w czerwcu 2019 i październiku 2019 EBOiR zainwestował 209 mln zł w obligacje Pekao, a bank zobowiązał się przeznaczyć równowartość 150 proc. wartości inwestycji EBOiR na finansowanie projektów poprawiających efektywność energetyczną. W maju 2019 r. udzielił kredytu na budowę największej lądowej farmy wiatrowej w Polsce; a w kwietniu podpisał umowę na linię finansową dla MŚP w województwie kujawsko-pomorskim na inwestycje w efektywność energetyczną. Jak podano, trwają rozmowy o podobnych programach z marszałkami innych województw.

Wsparcie ekspansji zagranicznej polskich firm

Jak poinformowano w komunikacie banku, Pekao stawia na wpieranie eksportu polskich firm. Dedykowany planującym wyjście za granicę firmom Departament Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Eksportu pracuje z eksporterami w ponad 40 krajach świata. Bank szacuje, że dzięki jego wsparciu, polskie firmy mają możliwość realizowania kontraktów zagranicznych wartych ok. 1 mld zł. Obecnie, dzięki zawartym od początku br. roku przez Pekao umowom finansowania eksportu, polscy eksporterzy są już w trakcie realizowania kontraktów na ponad 0,5 mld zł oraz mają zabezpieczone finansowanie na kolejne i potencjalne kontrakty eksportowe o wartości kilkuset milionów złotych.

Bank Pekao jest głównym bankiem korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w naszym kraju. Jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce, na przestrzeni ostatnich 10 lat wypłacając łącznie 20 mld zł.