IBM Cloud wybierany do zadań o znaczeniu krytycznym

Firma IBM ogłosiła, że klienci prowadzący działalność w silnie uregulowanych branżach, w tym Aegean Airlines, BNP Paribas, Elaw Tecnologia SA i Home Trust, decydują się na wybór rozwiązania IBM Cloud jako preferowanej lokalizacji do zadań o krytycznym znaczeniu.

Chmura publiczna IBM jest, jak podaje firma, najbardziej otwartą i bezpieczną chmurą dla przedsiębiorstw. Podkreślono, że technologia kryptograficzna dla chmury o nazwie „Keep Your Own Key”, daje przedsiębiorstwom możliwość zachowania kontroli nad własnymi kluczami szyfrującymi oraz sprzętowymi modułami bezpieczeństwa. Kolejny atut to większa przepustowość dla następnej generacji serwerów wirtualnych w chmurze (maksymalnie 80 Gb/s), dzięki czemu chmura publiczna IBM jest gotowa pod kątem rozwiązań hiperskalowych. Poszerzenie globalnego zasięgu centrów danych chmury IBM o nowe wielostrefowe regiony (MZR) planowane dla Toronto (Kanada) i Osaki (Japonia) do końca 2020 r. i niedawno zapowiedzianego MZR w São Paulo (Brazylia). Te regiony pomogą klientom szybko wdrażać krytyczne z punktu widzenia przedsiębiorstwa zadania i aplikacje w środowiskach chmury hybrydowej i uzyskać dostęp do spójnego zestawu usług chmury publicznej IBM – od infrastruktury klasy korporacyjnej po usługi sztucznej inteligencji. Ta sama technologia IBM Power Systems, która jest wykorzystywana w superkomputerach Summit i Sierra, powinna zostać udostępniona do końca 2019 r. w wybranych regionach w ramach rozwiązania IBM Cloud, co zapewni organizacjom nowe, wydajne narzędzie pozwalające rozpocząć tworzenie i uczenie się aplikacji bazujących na sztucznej inteligencji. Udostępnione też zostały nowe funkcje dla IBM Security Advisor pozwalające na wykrywanie błędnych konfiguracji zabezpieczeń, aby firmy mogły lepiej oceniać stan bezpieczeństwa i podejmować działania naprawcze.

Chmura pozwala zarabiać

Wcześniej firma IBM ogłosiła, że jej usługi w chmurze przyniosły w ciągu ostatnich 12 miesięcy dochód w wysokości ponad 20 mld USD. Zgodnie z najnowszymi informacjami obecna oferta IBM została uzupełniona w zakresie usług w chmurze dla środowisk prywatnych i lokalnych – w tym tych z niedawno nabytego Red Hat – umożliwiając firmie dostarczanie kompleksowych, otwartych rozwiązań hybrydowych multicloud.

– Otwarte architektury, bazujące na kontenerach i środowisku Kubernetes, są siłą napędową kolejnej fali innowacji opartych na chmurze. Z tego powodu firma IBM zakończyła właśnie dwuletni proces rozwoju swojej chmury publicznej na podstawie oprogramowania open source – mówi Arvind Krishna, starszy wiceprezes, Cloud and Cognitive Software, IBM. – Dzisiaj robimy kolejny krok do przodu, prezentując nowe możliwości chmury publicznej IBM, zaprojektowane pod kątem oferowania klientom najwyższego dostępnego poziomu bezpieczeństwa, przodującej ochrony danych oraz infrastruktury klasy korporacyjnej do obsługi platformy Red Hat OpenShift.

Aegean Airlines dostosowały IBM Cloud, aby przekształcić swoje wewnętrzne procesy biznesowe i jeszcze lepiej reagować na potrzeby klientów.

– Firma IBM jest strategicznym dostawcą, który będzie wspierał naszą determinację i chęć do innowacji oraz osiągania doskonałości zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i w kwestii procesów biznesowych – powiedział Aristeidis Kamvysis, dyrektor ds. IT w Grupie AEGEAN. – Wykorzystując IBM Cloud, jesteśmy w stanie wprowadzić IBM Watson do naszych aplikacji, aby uzyskać lepszy wgląd w działalność biznesową, a jednocześnie poprawić jej funkcjonowanie w niezawodnym, skalowalnym i elastycznym środowisku.

Traktując priorytetowo zadowolenie klientów, banki takie jak BNP Paribas muszą dostosowywać się do szybko zmieniających się potrzeb klientów, a także radzić sobie ze zmieniającymi się wytycznymi regulacyjnymi oraz dotyczącymi bezpieczeństwa, jak również szerokim zakresem złożonych danych i zadań.

Bank BNP Paribas korzysta z rozwiązania IBM Cloud i wdraża strategię opartą na chmurze hybrydowej, aby sprostać tym wyzwaniom oraz wesprzeć rozwój i innowacje w obszarze nieustannie rosnących wymagań dotyczących bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Obejmuje to dedykowaną chmurę BNP Paribas bazującą na technologii chmury publicznej IBM, która oferuje najlepsze zalety obu środowisk: bezpieczeństwo chmury prywatnej oraz szerokość katalogu i opłacalność chmury publicznej. Za pomocą systemu, który zostanie wdrożony w połowie 2020 r., klienci uzyskają dostęp do pełnego zakresu usług IBM Cloud IaaS i PaaS, w tym usług IBM Watson AI. System będzie działał w regionie wielostrefowym dedykowanym BNP Paribas w rejonie Paryża w celu zapewnienia wysokiej dostępności i elastyczności. BNP Paribas przeprowadzi migrację swoich zasobów IT oraz aplikacji do tej dedykowanej chmury, uzupełniając ją o chmurę publiczną IBM w USA, Azji i Europie. BNP Paribas i IBM pracują wspólnie nad zdefiniowaniem i stworzeniem platformy w chmurze, która ułatwi spełnianie wymogów kontroli regulacyjnych oraz bezpieczeństwa w kontekście krytycznych obciążeń roboczych.

Oferta IBM w zakresie chmury hybrydowej dla przedsiębiorstw obejmuje szeroki zakres rozwiązań oferowanych jako usługa, w tym oprogramowanie, sprzęt i usługi profesjonalne, które umożliwiają IBM doradzanie, przenoszenie, tworzenie rozwiązań w chmurze i zarządzanie nimi w ramach środowisk publicznych, prywatnych i lokalnych. Chmura publiczna IBM to ponad 60 centrów danych, zlokalizowanych w 19 krajach i 18 strefach dostępności w 6 regionach. Obejmuje ponad 190 natywnych dla chmury interfejsów API, takich jak sztuczna inteligencja, blockchain, IoT, przetwarzanie kwantowe i bezserwerowe oraz spójne działanie aż po edge computing.