Wpływ telepracy w okresie pandemii na stan psychofizyczny pracowników sektora IT – badanie

Szanowni Państwo, jesteśmy grupą badawczą w ramach projektu naukowo-badawczego pt. „Wpływ telepracy w okresie pandemii na stan psychofizyczny pracowników sektora IT”, realizowanego w ramach Projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora IT” w ramach Osi priorytetowej II. Efektywnej polityki publicznej dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.12, który jest dofinansowany ze środków europejskich. Badanie uzyskało zgodę Komisji Bioetycznej przy Krakowskiej Izbie Lekarskiej (Nr 364/KBL/OIL/2021 z dnia 14.XII.2021 r.).

Badanie skierowane jest do pracowników sektora IT, którzy podczas pandemii Covid-19 realizowali obowiązek pracy zawodowej w formie zdalnej. Celem badania jest ocena przestrzegania zasad ergonomii pracy zdalnej w kontekście zdrowia pracowników sektora IT. Uzyskane wyniki posłużą do opracowania programu z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz materiałów edukacyjnych dla pracowników wykonujących pracę zdalną. Raport z wynikami będzie dostępny na stronie Rady ds. Kompetencji Sektora IT.

Dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższego formularza ankiety.

Jednocześnie zapewniamy, że ankieta jest w pełni anonimowa.

Uprzejmie dziękujemy za poświęcony czas.

Wypełnij formularz