Własność intelektualna w gospodarce cyfrowej

„Wyzwania dla prawa własności intelektualnej w gospodarce cyfrowej.  Znaki towarowe w erze hashtagów, wzory przemysłowe w świecie layoutów” – pod takim hasłem odbyła się 26 kwietnia 2016 r. konferencja zorganizowana przez Urząd Patentowy RP z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej.

Celem konferencji było zdefiniowanie obszarów, w jakich prawo własności intelektualnej wchodzi w interakcję z elektronicznym środowiskiem informacyjnym oraz sposobu, w jaki ochrona własności intelektualnej powinna funkcjonować w warunkach coraz bardziej dynamicznych procesów digitalizacji gospodarki. Problematyka ta staje się coraz bardziej znacząca ze względu na potrzebę ochrony różnych form własności intelektualnej w otoczeniu nowoczesnych technologii i narzędzi informatycznych, które często nie poddają się tradycyjnym sposobom regulacji prawnej. Obecnie coraz bardziej oczywiste staje się wymaganie stworzenia zupełnie nowej sfery porządku legislacyjnego uwzględniającego np. ponadnarodowy charakter sieci elektronicznych, istnienie wirtualnego obrotu gospodarczego, szybkość rozprzestrzeniania informacji, niematerialny charakter usług świadczonych za pośrednictwem Internetu oraz wiele innych okoliczności zasadniczo zmieniających postać światowej gospodarki.

Program konferencji obejmował wykłady i dyskusje, w ramach których omówiono m.in.:

Kiedy użycie cudzego znaku towarowego jest dozwolone?
Jak wygląda metodyka badania znaku towarowego w przypadku naruszenia?
Czy druk 3D jest szansą, czy zagrożeniem dla twórców?
Czy interfejs użytkownika można chronić jako wzór przemysłowy?
Z jakimi problemami w zakresie własności intelektualnej muszą zmierzyć się dostawcy innowacyjnych usług i aplikacji?

Konferencji towarzyszyła Ogólnopolska Wystawa Znaków Graficznych, prezentująca najlepsze polskie znaki oraz systemy komunikacji wizualnej.