Startuje 25. edycja Nagrody Naukowej Siemensa

Internet Rzeczy, magazynowanie energii i e-mobilność. To mogą być czarne konie tegorocznej edycji Nagrody Naukowej Siemensa. Już po raz dwudziesty piąty technologiczny koncern, wspólnie z Politechniką Warszawską, wyłonią najlepsze prace i projekty inżynieryjne. Pula nagród wynosi ponad 130 tys. zł. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2020 r.

Nagroda Siemensa to jedna z najstarszych prywatnych nagród naukowych w Polsce – od 1995 r. jest przyznawana dla wybitnych naukowców i zespołów badawczych. Zwycięskie projekty, które odpowiedzą na aktualne potrzeby rynku i gospodarki oraz będą miały potencjał wdrożenia otrzymają atrakcyjne nagrody finansowe.

Co decyduje o wyborze zwycięskich projektów? Obok wysokiego standardu i praktycznego wymiaru konceptu, oczywiście tematyka, która powinna być związana z:

  • zarządzaniem w przemyśle (w tym zwłaszcza: technologie dla Przemysłu 4.0, m.in.: automatyzacja i digitalizacja, wykorzystanie systemu MindSphere, technologie chmurowe, Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja, digital twin, 5G);
  • elektrotechniką (w tym zwłaszcza: magazynowanie energii, mikrosieci elektroenergetyczne, elektromobilność oraz wdrażanie założeń smart city: efektywność energetyczna, automatyka budynkowa etc.) transportem szynowym oraz zarządzaniem i sterowaniem ruchem.

Oprócz powyższych tematów przyjmowane są także prace z zakresu zaawansowanych technologii ochrony środowiska, budowy maszyn, inżynierii materiałowej i innych dyscyplin mających zastosowanie lub wspomagających wszystkie dziedziny wymienione powyżej.

Laureatów nagrody wybiera jury pod przewodnictwem prorektora ds. Nauki Politechniki Warszawskiej. W jego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich najważniejszych uczelni technicznych w kraju.

Na Nagrodę Siemensa składają się:

  • Nagroda Badawcza Siemensa (za wyniki badań naukowych) o wysokości 40 tys zł;
  • Nagroda Promocyjna Siemensa (za wybitne prace doktorskie lub habilitacyjne) o wysokości 30 tys. zł.

Dodatkowo, odpowiednio od 10 i 4 lat, wręczane są dwie nagrody dla absolwentów: w zakresie Automatyki i Robotyki oraz w zakresie Elektrotechniki. Łączna wartość tych nagród wynosi 36 tys. zł. Natomiast dla uczelni, z której wywodzą się laureaci – nowoczesne wyposażenie laboratorium.

Nagroda Siemensa ma nie tylko wymiar finansowy. Jest wyrazem uznania światowego koncernu, lidera z zakresu technologii, dla osiągnięć polskich naukowców. Jest również jednoznacznym dowodem, że polska nauka pod względem osiągnięć i możliwości jest w światowej czołówce. Wśród laureatów nagrody znajdują się uznane nazwiska polskiej nauki, w tym: prof. Jerzy Osiowski, prof. Janusz Lewandowski, prof. dr hab. inż. Jan Bujko czy prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk.