SMS narzędziem dla biznesu

Prawie 94 proc. Polaków codziennie używa SMS-ów do komunikacji – tak wynika z najnowszego wydania raportu SerwerSMS.pl. Mimo stale pojawiających się alternatyw, czyli znanych komunikatorów internetowych, krótkie wiadomości tekstowe mają się świetnie. Dlaczego wciąż są tak popularne i przy jakich okazjach najczęściej je wysyłamy?

Tradycyjne SMS-y są w naszej kulturze już od ponad 35 lat i dziś trudno nam wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie bez nich. Platforma SerwerSMS.pl już po raz szósty przekazała swoją edycję raportu „Komunikacja SMS w Polsce”, który ocenia kondycję krótkiej wiadomości tekstowej zarówno w sferze konsumenckiej, jak i biznesowej. W aktualnym wydaniu prawie 94 proc. respondentów potwierdziło, że odbiera i/lub wysyła SMS-y. Co ciekawe codzienne wysyłanie SMS-ów deklaruje ponad 65 proc. badanych, natomiast kilka razy w tygodniu – 25 proc. ankietowanych. Polacy cenią sobie SMS-y przede wszystkim za ich szybkość (50,5 proc.) oraz niski koszt (48,6 proc.). Dodatkowo ponad 42 proc. badanych zgadza się, iż wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych stanowi niezawodny sposób na dotarcie informacji do odbiorcy. Ponadto blisko 41 proc. ankietowanych przyznaje, że obsługa SMS-ów jest prosta i mają do nich łatwy dostęp.

Przydatne narzędzie

Jak potwierdza najnowszy raport „Komunikacja SMS w Polsce”, dla ponad 70 proc. badanych SMS-owe powiadomienia, np. o statusie przesyłki bardzo ułatwiają codzienne życie i są użyteczne. Rosnący trend zakupów online pozwala sądzić, iż obecna forma komunikacji będzie wykorzystywana w coraz większym stopniu, podobnie jak wysyłanie wiadomości z przypomnieniami o umówionej wizycie, nieopłaconej fakturze (62,1 proc.) czy zawiadomienia od instytucji państwowych lub urzędów (50,2 proc.). Jak się okazuje, platformy do wysyłki SMS-ów znalazły swoje zastosowanie także w postaci ostrzeżeń o zagrożeniu lub alertach pogodowych. Najczęściej używane przez placówki takie jak, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, samorządy (urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe). Przesyłały one do mieszkańców przebywających na zagrożonych terenach odpowiednie komunikaty, stanowiąc bez wątpliwości szybką i skuteczną formę komunikacji międzyludzkiej.

– W ramach komunikacji konsument – konsument (P2P), zauważamy, że popularne są zarówno SMS-y, jak i komunikatory. Notujemy natomiast coraz większy wzrost wykorzystania krótkich wiadomości tekstowych w komunikacji firma/instytucja – konsument. Z naszych obserwacji wynika, że jest to spowodowane uniwersalnością kanału SMS, do którego wszyscy mamy dostęp. Aktualnie razem z Google jesteśmy również w trakcie realizacji projektu SMS 2.0, który rozszerzy funkcjonalność komunikacji tekstowej – mówi Daniel Zawiliński, managing director Platformy SerwerSMS.pl.

SMS z ofertą handlową

Sklepy i firmy chętnie wykorzystują SMS-y do kontaktu z obecnymi lub potencjalnymi klientami, co potwierdza wynik badania. Aż 87,1 proc. ankietowanych przyznało, że dostało SMS-y z ofertą handlową lub informacje o promocjach czy rabatach. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba ta wynosiła 69 proc. Chęć ich odbierania nadal deklaruje ponad 82 proc. Polaków, najlepiej kilka razy w tygodniu (30,8 proc.) lub 1-2 razy w tygodniu (30,2 proc.). Co więcej, zdecydowana większość, bo ponad 83 proc. respondentów, pozytywnie reaguje na krótkie wiadomości tekstowe z powiadomieniami od sklepów internetowych i stacjonarnych, skłaniając się do ich odwiedzin. Najbardziej atrakcyjne w ocenie ankietowanych są informacje o rabacie lub promocji (77,6 proc.), statusie zamówienia (58,6 proc.), nowościach ofertowych (37,2 proc.) czy o godzinach otwarcia sklepów (23,5 proc.).

Obok wielu alternatyw SMS wciąż najlepszy

Oprócz tradycyjnych wiadomości SMS, na rynku dostępne są liczne aplikacje, dzięki którym komunikacja na odległość stała się również możliwa. Jednakże w tym przypadku, do przesyłania wiadomości potrzebne jest połączenie z Internetem. W tegorocznym raporcie niespełna 80 proc. badanych przyznaje, że ma zainstalowane w swoim telefonie właśnie takie narzędzia. Zatem ponad 86 proc. Polaków używa aplikacji Facebook Messenger, dalej WhatsApp (43,9 proc.), Skype (23 proc.) czy Twitter (19,3 proc.), a jednocześnie prawie 94 proc. ankietowanych korzysta z kanału komunikacji SMS.

Pełen raport „Komunikacja SMS w Polsce” jest dostępny na stronie https://badanie.serwersms.pl

Badanie „Komunikacja SMS w Polsce” w części konsumenckiej zostało przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat na próbie 1 tys. respondentów. Badanie dla części biznesowej zostało zrealizowane metodą CAWI, za pomocą ankiety internetowej zamieszczonej w dedykowanym serwisie internetowym. W części biznesowej udział wzięło 87 respondentów.