RFID przyszłością branży odzieżowej

Według analiz aż 50 proc. sieci handlowych ma problemy z uzyskaniem jednoznacznego widoku stanów magazynowych. Ze względu na braki w asortymencie straty określane jako tzw. „utracona sprzedaż” szacuje się na poziomie 60 proc. wśród kupujących w sklepach stacjonarnych i prawie 70 proc. wśród kupujących w sieci – wynika z przygotowanego przez organizację GS1 Polska raportu na temat światowych trendów w branży odzieżowej, w którym przedstawiono najefektywniejsze wdrożenia RFID w Polsce i na świecie.

Przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania na zlecenie GS1 Polska raport zawiera m.in.: analizę trendów rozwojowych i technologicznych obecnych w branży odzieżowej, szeroko omówione kwestie poszukiwania wartości wynikających z wdrożeń technologii RFID, charakterystykę technologii, jej potencjału i możliwości wraz ze wskazaniem najciekawszych rozwiązań dostępnych na rynku, a także omówienie przeanalizowanych studiów przypadków projektów wdrożeniowych z Polski i świata, ze szczególnym uwzględnieniem osiągniętych korzyści i dobrych praktyk.

– W raporcie staraliśmy się odpowiedzieć na pytania o to, jakie technologie transformują handel detaliczny oraz jakich korzyści oczekują zarządy największych spółek i w jakich obszarach działalności firm są one poszukiwane. Celem naszej publikacji jest również wskazanie miejsce dla RFID i zobrazowanie korzyści tej technologii – komentuje dr inż. Elżbieta Hałas, członkini zarządu GS1 Polska.

– Handel detaliczny jeszcze nigdy nie zmieniał się tak dynamicznie jak dziś. Aby sprostać wymaganiom klientów, przedsiębiorstwa muszą szukać nowych rozwiązań, które pozwolą im na dostosowywanie się do rynku. Wiarygodność zapasu, szybkość wielu procesów to podstawowe warunki, które muszą być spełnione, aby rozwijać się w świecie omnichannel. Technologią, która pozwala nam zagwarantować te warunki, ale również otwiera nam wiele możliwości do dalszego rozwoju, jest RFID – dodaje Jonasz Borowski, Project Leader 100 % RFID Poland, z firmy Decathlon.

Wnioski z raportu

  • Rynek branży odzieżowej na świecie ulega metamorfozie i rozwija się w kierunku omnikanałowego modelu dystrybucji produktów.
  • RFID stanowi technologiczny fundament dla wdrażania modelu omnichannel.
  • Projekty wdrożeniowe realizowane na świecie koncentrują się na zastosowaniu RFID w obszarach gwarantujących maksymalizację korzyści, głównie w zakresie poprawy dokładności zapasu (ang. inventory accuracy), co docelowo przekłada się na wzrost przychodów, wynikających z poprawy jakości obsługi klienta oraz redukcji wskaźnika utraconej sprzedaży.
  • Technologia RFID wdrażana w branży odzieżowej uległa zasadniczej metamorfozie i jest znacznie doskonalsza niż w pierwszych latach stosowania (ang. adoption) tego rozwiązania (lata 2003-2004).
  • Technologia RFID jest tańsza i bardziej dopracowana, szczególnie w zakresie agregacji danych i analityki biznesowej, tzw. BI (ang. Business Intelligence), co dodatkowo obniża koszty jej implementacji.
  • Wdrożenia RFID powinny być zawsze poprzedzone projektem pilotowym, koncentrującym się na aspektach dotyczących analizy biznesowej i procesowej projektu oraz na przeprowadzeniu testów technologii (ang. proof-of-technology).
  • Branża odzieżowa w Polsce jest niewielka (ok. 40 dużych podmiotów, spełniających kryteria bazowe dla realizacji projektów wdrożeniowych RFID) i skala działania lokalnych firm jest często niewystarczająca, by móc skutecznie spożytkować korzyści, wynikające z wdrożenia RFID.

GS1 Polska zarządza Systemem GS1 w Polsce. Jako jedyna upoważniona instytucja przyjmuje firmy z polski UE i instytucje do Systemu GS1 i nadaje im uprawnienia do stosowania kodów kreskowych GS1. Wspiera uczestników systemu w efektywnym wdrażaniu standardów GS1, stanowiących zbiór wielobranżowych rozwiązań i narzędzi identyfikacyjnych oraz komunikacyjnych. Opracowuje rozwiązania krajowe oraz bierze aktywny udział w rozwijaniu globalnych standardów i nowych zastosowań.

Raport jest dostępny na stronie www.gs1pl.org.