Rewolucje w IT i TCB – co przyniosą branżom kluczowe trendy technologiczne?

Pandemia sprawiła, że niemal 80 proc. firm deklaruje zwiększone zapotrzebowanie w aspekcie narzędzi do pracy zdalnej. Obecne czasy wymagają zastosowania nowych rozwiązań i technologii, które zapewnią płynność pracy z każdego miejsca na świecie, jak i bezpieczeństwo przechowywanych danych między innymi na home officowych komputerach.

Firma Antal, na zlecenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka oraz Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, przeprowadziła badanie „Wpływ skutków pandemii koronawirusa na potrzeby kompetencyjne sektorów IT i TCB w konsekwencji rozwoju zastosowań technologii cyfrowych oraz kształtowania się nowego modelu pracy”. Badanie objęło przedstawicieli małych, średnich i dużych firm z sektora IT i TCB i zostało wykonane metodą CAWI i CATI w dniach 16 stycznia – 18 lutego br. na próbie 262 firm z sektora IT, telekomunikacja i cyberbezpieczeństwa z zachowaniem zasady reprezentatywności w poszczególnych sektorach.

Bezpieczeństwo cyfrowe kluczowe dla biznesu w erze post-COVID

Zarówno rządowe, jak i prywatne podmioty operują dziś niezliczoną ilością danych cyfrowych. Efektywna organizacja pracy jest w zasadzie niemożliwa bez wdrożenia procedur związanych z bezpieczeństwem i skutecznych systemów informatycznych. Aż 78 proc. badanych twierdzi, że bezpieczeństwo cyfrowe jest najważniejsze, jeżeli chodzi o postpandemiczne trendy rynkowe.

Warto zaznaczyć, że pomijając cyberbezpieczeństwo częstotliwość wskazań odnośnie do najważniejszych trendów między menadżerami IT i TCB się różni. W przypadku IT na prowadzenie wysuwa się sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, a wśród menadżerów reprezentujących telekomunikacje i cyberbezpieczeństwo – cloud computing i przetwarzanie brzegowe. Największa różnica wskazań pojawia się również w przypadku trendów takich jak: gig economy, wirtualizacja oraz metaverse – częściej te trendy wskazują przedstawiciele sektora telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa.

– Pandemia Covid nieodwracalnie zmieniła polski rynek pracy i przeformułowała potrzeby kompetencyjne pracowników w obszarze informatyki (IT), telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa (TCB). Koronawirus przyspieszył także znacząco proces rewolucji cyfrowej, o której już od dłuższego czasu się mówiło, a rzeczywistość postpandemiczna znacząco wpłynęła na zapotrzebowanie na nowe narzędzia i rozwiązania technologiczne. Zmienił się sposób i system pracy. Bezpieczeństwo cyfrowe powinno być priorytetem dla każdej firmy, niezależnie od jej wielkości czy branży. Właśnie dlatego w ramach działalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka oraz Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo przeprowadzone zostało badania, którego celem jest właśnie m.in. wskazanie strategicznych obszarów merytoryczno‐technologicznych, w których w najbliższej przyszłości mogą wystąpić luki kompetencyjne w sektorach IT i TCB – wskazuje Wiesław Paluszyński, przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Cyberzagrożenia w dobie cyfryzacji – jak się chronić?

W dzisiejszych czasach cyberzagrożenia stają się coraz poważniejszym problemem dla firm. Ataki hakerów, wirusy i phishing to tylko niektóre z zagrożeń, z którymi muszą zmagać się przedsiębiorstwa. W firmach przedstawiciele IT (73 proc.) w związku z działaniami związanymi z cyberbezpieczeństwem stawiają na wdrożenie polityki bezpieczeństwa i dobrych praktyk oraz oprogramowania antywirusowego i antyspamowego – ten element znajduje się na pierwszym miejscu wśród przedstawicieli firm TCB (71 proc.).

Tych specjalistów AI nie zastąpi

Ponad połowa badanych uznaje za kluczowy trend rozwój sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (62 proc.). Sztuczna inteligencja (AI) ma ogromny wpływ na rozwój branży IT, ponieważ umożliwia tworzenie i stosowanie systemów, które mogą automatyzować wiele zadań, przetwarzać duże ilości danych oraz uczyć się i udoskonalać na podstawie swoich doświadczeń. Nowe trendy często wiążą się z nowymi wymaganiami i wyzwaniami, którym nie zawsze są w stanie sprostać dotychczasowe umiejętności pracowników. Prowadzi to do powstawania luk kompetencyjnych i zwiększonego popytu na dane specjalizacje.

Niezbędne kompetencyjne ściśle przekładają się na aktualne potrzeby lub plany rekrutacyjne. Górują zapotrzebowanie na deweloperów (61 proc. wskazań), specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa (55 proc. wskazań) oraz ekspertów z zakresu technologii webowych (47 proc. wskazań). Jest to kontynuacja rozwoju technologii IT, która dąży do maksymalnego zabezpieczenia danych, szczególnie teraz, gdy korzystamy z urządzeń mobilnych i zdalnego dostępu do danych i usług. Poza tym firmy rekrutują także analityków biznesowych, DevOpsów, DevSecOpsów, wdrożeniowców, integratorów, konsultantów IT, osoby odpowiedzialne za wsparcie techniczne oraz specjalistów zajmujących się sztuczną inteligencją, big data, designem i project managementem.

– Zgodnie z danymi UE, liczba pracowników w branży IT wzrośnie z 9 mln obecnie do 20 mln na koniec 2030 r. Dane ze Światowego Forum Ekonomicznego sugerują, że dzięki automatyzacji do 2025 r. powstanie o 12 mln miejsc pracy więcej niż zostanie zlikwidowanych. Coraz częściej będziemy mieli do czynienia z procesem przekwalifikowania lub podniesienia kwalifikacji w celu dostosowania się do wymagań nowych stanowisk. Przykładowo, popularne teraz narzędzia takie jak Chat GPT czy generator obrazu z tekstu DALL-E staną się przyczynkiem do tzw. reskillingu oraz upskillingu kompetencji – komentuje Fabian Pietras, Business Unit Director Antal, IT Services.

Link do pobrania raportu: https://srtcb.radasektorowa.pl/images/raporty/covid_zbiorczy_i_poaczony.pdf