Przyszłość pracy w logistyce według DHL Express

DHL Express Polska, firma obsługująca międzynarodowe ekspresowe przesyłki lotnicze, otrzymała certyfikat Top Employer 2022. Przyznane wyróżnienie świadczy o zaangażowaniu w tworzenie lepszych warunków pracy poprzez odpowiednie zarządzanie polityką HR.

Program Top Employers Institute certyfikuje organizacje na podstawie wyników ankiety dotyczącej najlepszych praktyk HR. Pytania obejmują m.in. strategię dotyczącą zasobów ludzkich, środowiska pracy, pozyskiwania talentów, przekazywania wiedzy, dobrego samopoczucia pracowników oraz różnorodności i inkluzywności.

– Zdajemy sobie sprawę, że umiejętności i profile zawodowe będą się zmieniać szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, a nowe technologie i digitalizacja wpłyną na wiele procesów w całym łańcuchu dostaw. Dla DHL Express pracownicy nadal będą najważniejsi, a dzięki właściwemu podejściu do przywództwa oraz inwestycjom w kapitał ludzki będziemy zapewniać najlepsze miejsce do pracy, zarówno teraz, jak i w przyszłości – komentuje Tomasz Buraś, prezes zarządu, DHL Express Polska.

Demograficzna „zmiana warty”

W ciągu nadchodzącej dekady branża logistyczna doświadczy przemian w wyniku trwającej obecnie demograficznej „zmiany warty”. Pokolenie osób urodzonych podczas wyżu demograficznego po II wojnie światowej – Baby Boomers – odchodzi z globalnego rynku pracy, a jego miejsce zajmują nowe.

Zgodnie z najnowszym raportem DHL „Future of Work in Logistics”, generacja X obejmuje aktualnie ponad połowę stanowisk kierowniczych, a w nadchodzących latach te proporcje jeszcze się zwiększą. Największy udział na rynku pracownika przypada Millenialsom, którzy do 2030 r. będą stanowić 40 proc. populacji w wieku produkcyjnym. To oni odpowiadają już za 73 proc. wszystkich decyzji zakupowych w handlu business-to-business. Wchodzące dopiero na rynek pracy pokolenie Z będzie miało kluczowe znaczenie dla kierunku rozwoju firm logistycznych. Młodzi są coraz bardziej świadomi – coraz częściej wywierają wpływ na organizacje i tym samym na zmianę wartości, angażowanie się w kwestie środowiskowe, dbanie o dobrostan pracowników oraz nadążanie za nowinkami technologicznymi.

Człowiek i jego potrzeby w centrum uwagi

Dla 83 proc. przedstawicieli pokolenia Z zaangażowanie firmy w tworzenie zróżnicowanego i zintegrowanego miejsca pracy jest ważnym czynnikiem przy wyborze pracodawcy, a połowa Millenialsów rozważyłaby odejście z obecnej pracy na rzecz organizacji bardziej przyjaznej środowisku. Duże znaczenie ma także wellbeing – badania wskazują, że 50 proc. Millenialsów i 75 proc. pracowników pokolenia Z odeszło z pracy z powodu zdrowia psychicznego.

– Zdrowie i bezpieczeństwo będą jednymi z kluczowych filarów powodzenia biznesu i zaangażowania pracowników w najbliższych latach. Przewiduję, że w 2022 r. uwaga pracodawców będzie się także skupiać na tworzeniu wspierającego, pełnego zaufania modelu współpracy i inkluzywnego miejsca zatrudnienia w warunkach pracy zdalnej. Dlatego w DHL Express już teraz wszyscy mają zapewnioną bezpłatną prywatną opiekę zdrowotną, możliwość skorzystania z sesji z lekarzem specjalistą, np. psychiatrą czy z psychologiem, a także uczestniczenia w inicjatywach programu wellbeingu. Zauważalny będzie też silny trend dążenia do zwiększania różnorodności w miejscu pracy – dodaje Waldemar Sławiński, dyrektor ds. personalnych, DHL Express Polska.

Zatrzymać rotację

Szacuje się, że maszyny wykonują 29 proc. wszystkich bieżących zadań w miejscu pracy. Do 2025 r. ten wskaźnik wzrośnie do 52 proc. Podczas gdy automatyzacja często dominuje w rozmowach o przyszłości pracy, ludzie są i pozostaną w centrum branży logistycznej. Najwyższym priorytetem powinno być przyciągnięcie nowych osób do firmy i zatrzymanie obecnych. Czynnikami, które zwiększają retencję są m.in. szkolenia i coaching personalny, programy wspierające dobrostan, kultura oparta na współpracy i wsparciu, lepsze perspektywy rozwoju, bardziej zróżnicowane zadania i nowoczesne narzędzia technologiczne.

– W ostatnich latach, wskutek e-commerce’owego boomu, zapotrzebowanie na pracowników w branży logistycznej wzrosło kilkukrotnie. Obecnie DHL Express Polska tworzy 1 500 osób, a firma globalnie przeznacza rocznie dziesiątki milionów euro na działania propracownicze. Szczególnym uznaniem cieszą się inicjatywy takie jak „DHL’s Got Heart”, która pozwala pracownikom wspierać ważne dla nich cele czy projekt „DHL4her”, skierowany do kobiet i zachęcający je do działania. Kompleksowe programy szkoleniowe „Certified International Specialist” (Certyfikowany Specjalista Międzynarodowy) oraz „Certified International Manager” (Certyfikowany Menadżer Międzynarodowy) wyposażają pracowników w wiedzę potrzebną do codziennej, doskonałej obsługi klienta oraz uczą bycia liderem i budowania angażującego miejsca pracy. Dzięki podejmowanym działaniom, DHL Express stale poprawia warunki pracy swoich pracowników i pomaga im się rozwijać – nie tylko zawodowo, ale też prywatnie – podsumowuje Waldemar Sławiński.