Porozumienie o współpracy PIIT z Polskim Klastrem Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) podpisała list intencyjny z Polskim Klastrem Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland. Celem podjętej współpracy jest wspólna realizacja założeń strategicznych obu Stron, wynikająca z potrzeby budowania większej świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa.

– Podstawową przesłanką do podjęcia współpracy z Klastrem są dla Izby działania mające na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa, w tym wypracowanie wspólnych rekomendacji dla tego obszaru oraz edukacja społeczna. Działania obejmować będą zarówno aspekty techniczne, jak i edukacyjne, uwzględniając wieloletnią wiedzę i kompetencje ekspertów obu Stron. – powiedział Andrzej Dulka, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

PIIT i #CyberMadeInPoland będą współpracować m.in. w następujących obszarach:

  • organizowanie wspólnych inicjatyw edukacyjnych, szkoleń, konferencji czy warsztatów z zakresu cyberbezpieczeństwa,
  • budowanie rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa,
  • współpracowanie przy wykonaniu analiz i innych materiałów informacyjnych na temat trendów i rynku cyberbezpieczeństwa,
  • dzielenie się wiedzą i kompetencjami z zakresu cyberbezpieczeństwa,
  • udostępnianie informacji o planowanych inicjatywach, konferencjach, webinarach, raportach,
  • wypracowanie rekomendacji systemowych, mających na celu rozwój polskiego przemysłu cyberbezpieczeństwa.

Członkami Rady Doradczej #CyberMadeInPoland są Andrzej Dulka – prezes PIIT oraz Wiesław Paluszyński – prezes PTI i wiceprezes PIIT. W ramach porozumienia Klaster przyznał PIIT tytuł Partnera Instytucjonalnego Polskiego Klastra Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeinPoland.