Pekao wspiera KGHM w organizacji strategicznego finansowania

Bank Pekao w konsorcjum z 14 instytucjami finansowymi podpisał z KGHM Polska Miedź umowę kredytu odnawialnego na kwotę 1,5 mld USD. Bank jest agentem kredytu, głównym organizatorem finansowania oraz jednym z głównych kredytodawców.

– Chcemy być stale bankiem pierwszego wyboru dla największych polskich firm ze strategicznych branż. Tym bardziej cieszy nas, że zostaliśmy docenieni przez KGHM Polską Miedź – powiedział Tomasz Styczyński, wiceprezes Banku Pekao, odpowiedzialny za bankowość korporacyjną.

KGHM środki z pięcioletniego, konsorcjalnego kredytu odnawialnego przeznaczy na zastąpienie istniejącego kredytu w kwocie 2,5 mld USD, wykorzystywanego na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych. Pekao Investment Banking, należący do Grupy Pekao, pełniło rolę niezależnego doradcy finansowego KGHM przy organizacji tej transakcji.

Bank Pekao, założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 200 mld zł aktywów i kapitalizacją rynkową ok. 28 mld zł.