Nowa wersja systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS-API

Firma HEUTHES wdrożyła nową wersję swojego systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS-API, która rozszerza funkcjonalność o obsługę tożsamości cyfrowej.

Celem tej najnowszej wersji rozwiązania jest umożliwienie Zrzeszeniom Banków Spółdzielczych (BS) świadczenie usług dostawcy tożsamości w ramach ekosystemu tożsamości cyfrowej Węzła Krajowego.

Węzeł Krajowy powstał jako odpowiedź na Ustawę z 5.7.2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 910/2014 w zakresie identyfikacji elektronicznej na potrzeby e-administracji i e-biznesu. Podłączenie do Węzła Krajowego następuje poprzez wskazanych dostawców, do których należą obecnie m.in. Profil Zaufany, e-dowód, logowanie przez serwisy banków. Zapewnia to użytkownikom wygodę w zakresie bezpiecznej identyfikacji elektronicznej. Do bardziej znanych serwisów podłączonych do Węzła Krajowego należą obecnie: EPUAP, PUE, CEIDG, IKP, EMPATIA, PRACA.GOV, BIZNES.GOV. Stale podłączane są kolejne ministerstwa, urzędy miast i gmin oraz uczelnie wyższe.

Usługi identyfikacji cyfrowej w BS-ach są realizowane poprzez uczestnictwo w komunikacji pomiędzy dostawcą tożsamości (Banki Spółdzielcze) podłączonym do usługi MojeID (zarządzanej przez KIR), mającym na celu dostarczenie danych użytkownika bankowości internetowej, a posiadanych przez bank na potrzeby realizacji usług cyfrowych (online) świadczonych przez dostawców usług podłączonych do MojeID z drugiej strony.

System MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS-API wdrożony pierwotnie na potrzeby obsługi usług finansowych PSD2, w nowej odsłonie został użyty do obsługi usług informacyjnych. Łatwość i szybkość zdalnego wdrożenia w kilkuset BS-ach to kolejna zaleta.

Ze względu na specyfikę struktury działania oraz uwarunkowania prawno-organizacyjne dla Banków Spółdzielczych, założenia implementacji węzła MojeID KIR w tych instytucjach są zmodyfikowane w odniesieniu do standardu obowiązującego dla banków komercyjnych. Bank Zrzeszający, jako podmiot działający w imieniu swoich licznych Banków Spółdzielczych, integruje się z systemami zewnętrznymi na podobieństwo banków komercyjnych z tą jednak różnicą, iż wewnętrzna implementacja tego połączenia z BS-ami odbywa się przez wypracowane uniwersalne MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS-API.