Moc obliczeniowa na brzegu sieci wzrośnie o 29 proc.

Znaczące inwestycje w systemy obliczeniowe wdrażane na brzegu sieci, obejmujące swym zakresem całą branżę centrów danych, zmienią jej profil w ciągu najbliższych czterech lat. Ilość całkowitej mocy obliczeniowej dostępnej na brzegu sieci wzrośnie do 2026 r. z 21 proc. do 27 proc. Skala tej trwającej w branży zmiany jest jednym z istotnych wniosków płynących z nowego ogólnoświatowego badania, przeprowadzonego wśród specjalistów z branży centrów danych przez firmę Vertiv, globalnego dostawcę krytycznej infrastruktury cyfrowej i rozwiązań zapewniających ciągłość działania.

Około jedna trzecia (34 proc.) ankietowanych planuje lub jest w trakcie wdrażania znaczących dla prowadzonej działalności rozwiązań infrastruktury brzegowej. Jedna czwarta już wdrożyła nowe lokalizacje, zbudowane specjalnie dla rozwiązań brzegowych, a 41 proc. korzysta z dotychczasowych. Skala tej aktywności na brzegu sieci jest imponująca, ale uczestnicy badania przewidują również wzrost o 150 proc. liczby podstawowych lokalizacji oraz zwiększenie aktywności w chmurze. Odsetek zasobów IT znajdujących się w chmurze publicznej ma wzrosnąć z obecnych 19 proc. do 25 proc. w 2026 r. Oznacza to nieustanny wzrost zapotrzebowania na zasoby obliczeniowe.

– W ciągu najbliższych pięciu lat zmieni się model funkcjonowania centrów danych. Coraz więcej obliczeń będzie wykonywanych w infrastrukturze brzegowej, a jednocześnie wzmocniona zostanie infrastruktura korporacyjna, stanowiąca rdzeń nowoczesnych sieci hybrydowych – powiedział Martin Olsen, globalny wiceprezes ds. strategii infrastruktury brzegowej i transformacji w firmie Vertiv. – Przeprowadzone przez nas badanie wyraźnie pokazuje, że istnieje pilne zapotrzebowanie na prowadzenie obliczeń bliżej użytkownika końcowego. Najważniejszymi parametrami dotyczącymi ich wydajności są szybkość oraz opóźnienia w transmisji danych, co przekłada się na fakt, że jedynym sposobem na jej zagwarantowanie jest rozbudowa brzegu sieci.

Wyniki ankiety zostały zaprezentowane wraz z wydanym pod koniec ub.r. raportem „Edge Archetypes 2.0: Deployment-Ready Edge Infrastructure Models”. W dokumencie tym pokazano wyniki przeprowadzonych przez Vertiv, pogłębionych badań, w ramach których zidentyfikowano cztery modele infrastruktury brzegowej, umożliwiające bardziej inteligentne, częściowo ustandaryzowane podejście do jej wdrażania. Wyniki ankiety są zgodne z przedstawionym we wspomnianym raporcie założeniem, że masowy wzrost ilości obliczeń na brzegu sieci wymaga standardowego podejścia do architektury brzegowej.

Badanie ujawniło również zmieniający się profil nowoczesnej lokalizacji zawierającej infrastrukturę brzegową. W 29 proc. placówek zainstalowanych jest od 5 do 20 szaf, a 13 proc. ma więcej niż 20 szaf. Ich większa liczba oznacza większy pobór mocy, co odzwierciedliły wyniki ankiety – 28 proc. badanych stwierdziło, że ich placówki wymagają od 21 do 200 kW mocy, a 14 proc. zgłasza zapotrzebowanie na moc przekraczającą 200 kW. Czasy stosowania pojedynczych szaf, znajdujących się w prymitywnych schowkach na sprzęt komputerowy, dobiegły końca.

Inne ważne wnioski płynące z badania:

  • Zrównoważony rozwój odgrywa istotną rolę w rozpoczętych i planowanych wdrożeniach urządzeń brzegowych. W ponad trzech czwartych placówek (77 proc.) planowane jest wykorzystywanie lub już stosowane są energooszczędne systemy UPS. Ponadto 40 proc. ankietowanych planuje wykorzystywanie energii odnawialnej; 31 proc. wydajnego chłodzenia wodą; 29 proc. wdrożenie mechanizmów dynamicznego wspierania sieci energetycznej; a 19 proc. zastosowanie czynników chłodniczych o niewielkim wpływie na globalne ocieplenie.
  • Bezpieczeństwo i dostępność rozwiązań brzegowych były głównymi priorytetami dla ankietowanych wdrażających ten rodzaj infrastruktury, jednak badanie ujawniło także pewne stosowane aktualnie praktyki projektowe i operacyjne, które mogą ograniczyć zdolność systemów brzegowych do osiągnięcia stawianych przed nimi celów w miarę wzrostu liczby lokalizacji, gdzie są one wdrożone.

– Dane z badania Vertiv pokazują, że firmy poważnie myślą o rozwijaniu swoich rozwiązań z zakresu edge computingu, aby zaspokoić oczekiwany popyt, jednak budowanie takich rozwiązań może być skomplikowane – powiedziała Birgit Jackson, dyrektor działu zintegrowanych szaf rack i rozwiązań IT w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA). – Przedsiębiorstwa muszą brać pod uwagę oprogramowanie i sprzęt, zaawansowane zarządzanie i wiele innych kwestii. Jest to dla nich czas, aby spojrzeć na sieć swoich partnerów i producentów w celu wdrożenia rozwiązań obsługujących brzeg sieci w taki sposób, który umożliwi ich konfigurację i dostosowanie do indywidualnych potrzeb.

Ankieta firmy Vertiv została przeprowadzona wśród 156 specjalistów z branży, co pozwoliło uzyskać informacje na temat planów ich firm w zakresie przetwarzania brzegowego. Pełne wyniki badania są dostępne w raporcie „What’s Your Edge? Survey Highlights Infrastructure Transformation Occurring at the Edge of Network”.

Na stronie Vertiv.com dostępny jest dokument „Edge Archetypes 2.0 Deployment-Ready Edge Infrastructure Models”, a także narzędzie do identyfikacji najbardziej odpowiedniego modelu infrastruktury brzegowej dla lokalizacji klientów.