Metro Warszawskie wdrożyło nowy system ERP

Zakończyło się wdrożenie oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) Infor LN w spółce Metro Warszawskie. System wspiera finanse i księgowość, zarządzanie sprzedażą, gospodarkę materiałową i remontową oraz kontroling, budżetowanie i raportowanie. Wartość kontraktu zrealizowanego przez S&T przekroczyła 7 mln zł.

Z usług warszawskiej kolei podziemnej korzysta każdego dnia nawet 750 tys. pasażerów, a rocznie jest ich niemal 200 mln. Wraz z rozbudową sieci połączeń – na ukończeniu są prace związane z przedłużeniem drugiej linii metra, planowana jest także budowa linii M3 – wartości te rosną. Spółka zatrudnia obecnie ponad 2 600 pracowników. Poza realizacją przewozów pasażerskich odpowiada za bieżące utrzymanie oraz eksploatację tuneli, stacji, taboru i urządzeń oraz nadzór nad pracami budowlanymi.

Nowe wyzwania, nowe rozwiązania

W związku z systematycznym rozwojem prowadzonej działalności i zwiększaniem skali działania Metro Warszawskie poszukiwało nowoczesnego oprogramowania, które umożliwia skuteczne zarządzanie rosnącą złożonością technologii, działań, informacji i zasobów, ułatwia podejmowanie trafnych decyzji, zwiększa doskonałość operacyjną oraz pomaga zapewnić najwyższy poziom satysfakcji klienta. Po wnikliwej analizie rynku i dostępnych rozwiązań wybrano oprogramowanie korporacyjne Infor LN.

Metro Warszawskie poszukiwało systemu, który wsparłby funkcjonowanie spółki w holistyczny sposób. Absolutnie priorytetowe były tu zwłaszcza możliwości wsparcia bieżącej obsługi firmy oraz narzędzia do zaawansowanej analizy danych, pozwalające przekształcić je w użyteczne zasoby biznesowe.

– Kluczowa dla realizacji projektu była migracja danych obejmująca przeniesienie ponad 95 tys. rekordów z dotychczas używanych aplikacji. Bez tego procesu i zaangażowania kluczowych użytkowników nie udałoby się uruchomić nowego rozwiązania – mówi Radosław Zacharewicz, Enterprise Solution Architect, S&T w Polsce.

Jednym z głównych oczekiwań wobec nowego systemu było jak najszersze uwzględnienie wymagań biznesowych przez standardowe funkcje systemu. Przez to udało się skrócić czas konieczny do wdrożenia nowego rozwiązania oraz ograniczyć nakłady na utrzymanie systemu. Dzięki technologii Infor LN, kluczowe z biznesowego punktu widzenia wymagania dotyczące obsługi gospodarki remontowej i utrzymania ruchu zrealizowane zostały niemal „od ręki”, bez wprowadzania personalizacji czy zmian programowych.

System uruchomiono z wykorzystaniem rozwiązań infrastrukturalnych wykorzystujących technologie chmurowe dostępne w modelu Platform as a Service (PaaS – platforma jako usługa). Oprogramowanie wyposażone zostało dodatkowo w platformę Infor – InforOS – współpracującą z domenowymi rozwiązaniami Metra Warszawskiego oraz zapewniającą wparcie i obsługę IIoT (Industrial Internet of Things – Przemysłowy Internet Rzeczy).

Rezultaty biznesowe

Nowy system pomaga zapewnić sprawną realizację potrzeb biznesowych oraz wymagań technicznych spółki Metro Warszawskie. Dzięki wdrożeniu nowoczesnego sytemu ERP, Metro Warszawskie może optymalizować i zwiększać efektywność obsługi procesów w kluczowych obszarach, jak serwis i utrzymanie ruchu, gospodarka remontowa, finanse i kontroling, sprzedaż, zakupy oraz gospodarka magazynowa. Infor LN łączy dane i procesy z aplikacjami biznesowymi i zasobami wiedzy techniczno-eksploatacyjnej, może dostarczać szczegółowych obserwacji biznesowych, wykorzystując informacje pozyskiwane z systemów automatyki kontrolno-pomiarowej.

– Wdrożenie w Metrze Warszawskim zrealizowaliśmy z wykorzystaniem metodyki zarządzania projektami zgodną z Prince2. Przygotowanie i uruchomienie systemu podzielone było na dwa etapy. Mimo że wszystkie prace uruchomieniowe prowadzone były w trakcie pandemii, to dzięki wykorzystaniu środowiska dostępnego w modelu PaaS większość z nich mogliśmy wykonać zdalnie, ograniczając do niezbędnego minimum fizyczne spotkania z klientem. Dostarczone przez S&T rozwiązanie spełnia wymagania biznesowe Metra bez konieczności modyfikowania standardowej wersji oprogramowania – dodaje Radosław Zacharewicz z S&T w Polsce.

System Infor został uruchomiony dla ponad 400 bezpośrednich użytkowników. Dzięki temu, że firma S&T zapewniła wirtualne środowisko utrzymaniowe w modelu PaaS, możliwe było sprawne i bezpieczne wyłączenie z eksploatacji dotychczas używanego oprogramowania finansowo-księgowego.