Jak zapewnić bezpieczeństwo pracy zdalnej według Cisco?

Zmieniająca się codzienność spowodowana rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 zmusza coraz więcej osób do pracy zdalnej. Chociaż jest to konieczne, ten wymuszony nową sytuacją poziom elastyczności „w miejscu pracy” nakłada nagłe, dodatkowe obciążenia na zespoły IT i te zajmujące się cyfrowym bezpieczeństwem. Dotyczy to szczególnie zabezpieczeń i wzrostu zapotrzebowania na technologię do komunikacji i pracy na odległość.

Firma Cisco ogłosiła rozszerzenie bezpłatnej oferty Cisco Webex, aby umożliwić pracownikom, pozostanie w kontakcie ze swoimi zespołami i kontynuację działalności z domowego zacisza. W zeszłym tygodniu Cisco ogłosiło, że wzmacnia tę ofertę także o zabezpieczenia dla pracowników zdalnych, udostępniając rozszerzone bezpłatne licencje i powiększony zakres użytkowania bez dodatkowych opłat. Oferta obejmuje trzy kluczowe technologie z zakresu cyberbezpieczeństwa, które są przeznaczone do ochrony pracowników zdalnych w dowolnym miejscu, czasie i na dowolnym urządzeniu. Należą do nich: Cisco Umbrella, Duo Security i Cisco AnyConnect.

Zapewnienie przepustowości VPN w okresie pracy zdalnej na większą skalę

Dla wielu firm wzrost liczby pracowników zdalnych jest trendem, który trwa już od pewnego czasu. W tych organizacjach istnieją już ugruntowane praktyki w zakresie zarządzania wymaganiami VPN dotyczącymi zdalnej części personelu. W coraz większej liczbie przypadków zdalni pracownicy wykorzystują własne smartfony i tablety do łączenia się z aplikacjami i sieciami. W nowych lokalizacjach pracują oni, korzystając z sieci Wi-Fi innych niż korporacyjne. W takich przypadkach kluczowe znaczenie dla zespołów bezpieczeństwa ma zapewnienie widoczności i kontroli w celu określenia, kto i które urządzenia mają dostęp do firmowej infrastruktury i w jakim zakresie. Rozwiązania VPN, takie jak Cisco AnyConnect, sprawiają, że osoby pracujące zdalnie mogą łatwo i bezpiecznie uzyskać dostęp do głównych zasobów firmy bez konieczności fizycznej obecności w biurze.

Bezpieczeństwo w chmurze

Mimo że tradycyjne środki bezpieczeństwa są wyjątkowo skuteczne, gdy zespoły pracują w biurach, ważne jest, aby dysponowały one również opcjami opartymi na chmurze, które chronią użytkowników niezależnie od tego, z jakiej sieci korzystają. Muszą działać niezależnie od tego, czy pracownik pozostaje podłączony do VPN. Doskonałym przykładem są zabezpieczenia warstwy DNS, takie jak np. Cisco Umbrella. Aby bronić się przed potencjalnymi zagrożeniami, przedsiębiorstwa powinny zastanowić się nad wdrożeniem strategii „zero trust” w celu zabezpieczenia wszelkiego dostępu do aplikacji, urządzeń użytkownika i lokalizacji. Warto zaimplementować rozwiązania dostępowe oraz wieloetapowe uwierzytelniania w chmurze, których przykładem jest Duo Security. Narzędzia Duo Security umożliwiają potwierdzenie tożsamości użytkowników oraz określenie poziomu bezpieczeństwa urządzeń, z których korzystają, zanim otrzymają one dostęp do aplikacji – chroniąc organizację przed cyberatakami.

Zwiększone zapotrzebowanie na usługi VPN

Jednym z rozwiązań, które w tym pomaga jest Cisco AnyConnect. Jest to ujednolicone środowisko zabezpieczające punkty końcowe sieci, które zapewnia jednocześnie odpowiednią widoczność oraz kontrolę tego, kto i za pomocą jakich urządzeń ma dostęp do sieci firmowej. Wychodząc naprzeciw wzrastającemu zapotrzebowaniu na licencje, Cisco oferuje je za darmo: klienci mogą otrzymać tyle licencji VPN i firewall, ile będzie w stanie obsługiwać ich infrastruktura, bezpłatnie przez 90 dni. Prace nad zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracowników zdalnych to temat, nad którym eksperci Cisco pracują od bardzo dawna. 52 proc. respondentów, którzy wzięli udział w badaniu 2020 CISO Benchmark Study, stwierdziło że urządzenia mobilne są obecnie bardzo trudne do zabezpieczenia. Biorąc pod uwagę obecną sytuację na świecie, eksperci Cisco przewidują, że zapotrzebowanie na VPN, rozwiązania z zakresu DNS czy uwierzytelniania wieloskładnikowego będzie rosło.