HPE, Facebook i Microsoft bezpłatnie udostępniają patenty twórcom technologii niskoemisyjnych

Ogłoszona w Dniu Ziemi inicjatywa Low-Carbon Patent Pledge ma na celu przyspieszenie rozwoju przełomowych technologii, które pomogą w walce ze zmianą klimatu.

Innowatorzy opracowujący technologie niskoemisyjne mają teraz bezpłatny dostęp do setki patentów opracowanych przez jedne z największych na świecie firm technologicznych. W ramach inicjatywy, którą prowadzi HPE, darmowe patenty stworzone przez HPE, Facebook i Microsoft mogą wesprzeć wysiłki firm, które opracowują rozwiązania do wytwarzania, przechowywania i dystrybucji niskoemisyjnej energii.

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej blisko połowa redukcji potrzebnych do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r. wymaga technologii, które nie są jeszcze dostępne na rynku. Inicjatywa Low Carbon Patent Pledge to odpowiedź na apel naukowców na całym świecie, którzy twierdzą, że przełomowe technologie będą kluczowe, żeby zapobiec katastrofie klimatycznej.

– Hewlett Packard Enterprise, ogłaszając wspólnie z Microsoft i Facebook bezpłatne udostępnienie patentów, potwierdza swój strategiczny kierunek w walce ze zmianami klimatycznymi. Podstawą naszej działalności jest strategia zrównoważonego rozwoju i ekonomia obiegu zamkniętego, która przyczynia się do redukcji śladu węglowego – mówi Michał Zajączkowski, CEO HPE Polska. – Cieszę się, że HPE będzie wspierać działania innych firm oraz udostępniać cenną wiedzę, aby ratować nasze środowisko i zapobiegać zmianom klimatycznym. Również lokalnie bardzo angażujemy się w redukcję śladu węglowego, np. poprzez akcję „Go Green with HPE”, dzięki której za każdy sprzedany terabajt, razem z naszymi klientami i partnerami posadzimy drzewo. Tych drzew jest już ponad 100 tys., co oznacza 10 ha lasu.

Lista udostępnionych patentów obejmuje szeroki zakres technologii prewencyjnych lub adaptacyjnych, które mogą pomóc w walce ze zmianami klimatu. Dotyczą one m.in. zarządzania energią, konstruowania źródeł energii o zerowej emisji dwutlenku węgla, efektywnej energetycznie architektury dla centrum danych oraz zarządzania emisją ciepła.

– Świat potrzebuje współpracy na szeroką skalę, żeby mierzyć się w tym krytycznym momencie z kryzysem klimatycznym – mówi John Frey, Chief Technologist for Sustainable Transformation w Hewlett Packard Enterprise. – Osiągnięcie zerowej emisji do 2050 r., wymaga wspólnego działania, które umożliwi szybsze wprowadzanie innowacji. Otwierając dostęp do tych patentów, mamy nadzieję zachęcić innych do uruchamiania innowacyjnych projektów z wykorzystaniem naszych rozwiązań.

Udostępniając dobrze opracowane plany odnośnie do zrównoważonego rozwoju, partnerzy inicjatywy mają nadzieję, że publiczny, bezpłatny dostęp do patentów zachęci badaczy i naukowców do tworzenia nowych ambitnych, zielonych rozwiązań technologicznych. Świat będzie ich potrzebował, żeby budować gospodarkę niskoemisyjną oraz zapewnić zrównoważoną przyszłość.

– Historia pokazuje, że dobrowolne zobowiązania do otwierania patentów mogą być pomocne w promowaniu nowych technologii i zachęcaniu do ich wdrażania na całym świecie – mówi specjalista ds. prawa własności intelektualnej Jorge L. Contreras, Presidential Scholar and Professor of Law w S.J. Quinney College of Law na University of Utah. – Właśnie takiej inicjatywy potrzebujemy, żeby skutecznie walczyć z potencjalnie katastrofalnymi skutkami zmiany klimatu.

Lista dostępnych patentów i warunków ich użycia znajduje się na stronie www.lowcarbonpatentpledge.org.