Firmy motoryzacyjne, elektroniczne, FMCG i logistyczne dostrzegają potencjał robotów AMR

Mobile Industrial Robots (MiR) przeprowadził badania wśród amerykańskich firm motoryzacyjnych, elektronicznych, FMCG i logistycznych (3PL), dotyczące ich podejścia do automatyzacji procesów intralogistycznych (logistyki wewnątrz zakładowej). MiR zapytał respondentów m.in. o rzeczywisty okres, w którym roboty AMR mogłyby zostać włączone do wewnętrznej logistyki, o wpływ autonomicznych robotów mobilnych na przemysł oraz najważniejsze bariery w automatyzacji.

– Automatyzacja pozwala stworzyć nowe możliwości bezpieczniejszych i wydajniejszych środowisk pracy. Dzięki niej firmy zachowują globalną konkurencyjność, oszczędzając czas, redukując koszty i skuteczniej reagując na potrzeby klientów. Badanie potwierdza to, co słyszymy od naszych klientów – autonomiczne roboty mobilne mogą bardzo skutecznie i szybko zautomatyzować transport wewnętrzny – mówi Jesper Sonne Thimsen, dyrektor sprzedaży w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, Mobile Industrial Robots.

Czy nadszedł czas na automatyzację intralogistyki z robotami AMR?

Na integrację AMR z transportem wewnętrznym w najbliższej przyszłości najbardziej optymistycznie spoglądają firmy motoryzacyjne. 88 proc. respondentów z tego segmentu w ciągu kolejnych 2 lat planuje wdrożenie autonomicznych robotów mobilnych. W przypadku przemysłu elektronicznego 25 proc. firm wskazuje okres 1 roku, 35 proc. na 1-2 lata, a 30 proc. na 3-5 lat. W sektorze FMCG odpowiedzi są następujące: 58 proc. w ciągu 2 lat, 21 proc. 3-5 lat, 7 proc. ponad 5 lat, podczas gdy 14 proc. nie bierze pod uwagę AMR. W przypadku firm logistycznych 58 proc. respondentów wskazuje na okres 2 lat, a 42 proc. 3-5 lat.

Wartość biznesowa

Wdrożenie AMR przekłada się na konkretną wartość biznesową. Korzyści obejmują optymalizację kosztów pracy i kosztów operacyjnych, zwiększenie produktywności, dokładności i wydajności. Wśród firm motoryzacyjnych 64 proc. dostrzega potencjał robotów AMR w zakresie obniżenia kosztów, zwiększenia bezpieczeństwa i jakości. 16 proc. twierdzi, że AMR mogą pomóc w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej, a ta sama liczba wskazuje, że mogą one wspierać rozwój firmy. W przypadku branży FMCG 79 proc. dostrzega potencjał obniżenia kosztów, zwiększenia bezpieczeństwa i jakości oraz poprawy konkurencyjności. 43 proc. firm z branży elektronicznej postrzega AMR jako sposób na przyszły wzrost przedsiębiorstwa. Odpowiedzi tej udzieliła również 1/4 firm 3PL.

Brak wykwalifikowanego personelu

50 proc. respondentów zarówno z branży motoryzacyjnej, jak i logistycznej twierdzi, że brak wykwalifikowanego personelu jest barierą w dalszych planach związanych z automatyzacją. Ten problem wskazało także 35 proc. przedstawicieli branży elektronicznej i prawie 30 proc. w przypadku sektora FMCG. Ponad połowa respondentów z każdego segmentu stwierdziła, że zwrot z inwestycji w automatyzację nie jest wystarczająco szybki. Prawie 40 proc. firm z branży FMCG i elektroniki oceniło swoje procesy jako zbyt zmienne lub o zbyt małej skali, by można je było poddać automatyzacji.

– Wdrażanie nowych technologii, takich jak AMR jest często klasyfikowane jako inwestycja w technologię. Należy ją natomiast postrzegać jako narzędzie wspomagające firmę jako całość. Jestem pewien, że doświadczenia naszych klientów, takich jak fabryka Whirlpool w Polsce lub Visteon na Słowacji, mogą pomóc innym firmom dostrzec ogromny potencjał skutecznej automatyzacji intralogistyki – mówi Jesper Sonne Thimsen.