Ekspansja polskich firm i ograniczone kompetencje językowe pracowników

Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne w 2024 r. mają osiągnąć poziom 208 mld zł. Rodzime firmy planują coraz większą ekspansję zagraniczną, ale jedynie 27 proc. z nich oferuje swoim pracownikom szkolenia językowe w postaci benefitów pozapłacowych. Jest to tym bardziej niepokojące, że według danych tylko 30 proc. Polaków zna angielski na poziomie komunikatywnym.

Firmy powinny inwestować w pracowników, a oni zaś zwiększać swoje kompetencje znajomości języka angielskiego, aby ugruntowywać swoją zawodową pozycję, koordynować międzynarodowe projekty i rozwijać działalność swoich firm poza granicami kraju.

Inwestowanie w obecną kadrę kontra pozyskanie nowej

Analiza PwC wykazała, że w ciągu 5 najbliższych lat na rynku pracy zabraknie 1,5 mld pracowników, a w Polsce już dzisiaj 56 proc. firm ma problem z pozyskaniem talentów. Rekrutacja nowych osób z zaawansowanym poziomem znajomości angielskiego wiąże się z wysokimi kosztami, które to można znacznie obniżyć, inwestując w obecnie zatrudnionych. Potencjał rynku dostrzegają firmy, oferujące rozwiązania w zakresie nauki języków, dostosowując je do realnych potrzeb pracodawców i pracowników.

– Od lat dostrzegamy rosnące zapotrzebowanie na zwiększanie kompetencji językowych w firmach. Oferowanie pracownikom rozwiązań pozwalających wykorzystywać angielski w warunkach zbliżonych do ich codziennej pracy sprawia, że wysłanie e-maila, stworzenie prezentacji czy odbycie rozmowy telefonicznej po angielsku nie generuje już w nich stresu. To z kolei przekłada się na produktywność zatrudniającego ich przedsiębiorstwa – mówi Michał Kelles-Krauz z Angloville, organizatora wyjazdów językowych w ramach tzw. Angielskich Wiosek.

Rynek potrzebuje efektów na już

Według portalu Praca.pl, więcej niż połowa ogłoszeń rekrutacyjnych w 2019 r. miała wymóg znajomości języka angielskiego. Rozwój kompetencji językowych leży zarówno w gestii firm, jak i pracowników – szczególnie tych, którzy planują zmianę stanowiska. Badania OECD na temat czasu pracy Polaków są zatrważające – jesteśmy w czołówce najbardziej zapracowanych narodów. Jak więc w obliczu wielu obowiązków domowych i zawodowych znaleźć czas na naukę angielskiego? Na wagę złota są rozwiązania, które umożliwiają poprawienie kompetencji językowych oraz przełamanie bariery w mówieniu w ekspresowym tempie. Dobrym sposobem jest nauka w metodzie immersji językowej, czyli kompletnego zanurzenia w języku, możliwa do osiągnięcia, gdy człowiek otoczony jest nim z każdej strony. Tego typu rozwiązanie stanowi także nowoczesny benefit, spełniający oczekiwania pracowników odnośnie do świadczeń pozapłacowych, ponieważ niemal 27 proc. pracowników oczekuje benefitu w postaci szkoleń językowych.