Ericsson Mobility Report: Liczba abonentów 5G przekroczy pół miliarda do końca 2021 r.

Firma Ericsson przewiduje, że liczba mobilnych abonentów 5G przekroczy 580 mln do końca 2021 r., a codziennie będzie ich przybywać ok. 1 mln. Według prognozy zamieszczonej w 20. wydaniu Ericsson Mobility Report możemy spodziewać się, że 5G stanie się najszybciej przyjętą technologii w historii – zgodnie z prognozami do końca roku 2026 osiągnie liczbę 3,5 mld abonentów i zasięg obejmujący 60 proc. populacji.

Jednakże tempo przyjmowania technologii znacznie się różni w poszczególnych regionach. W Europie sytuacja w zakresie wdrożenia 5G rozwija się wolniej. Europa pozostaje z tyłu za Chinami, USA, Koreą, Japonią i rynkami krajów należących do Rady Współpracy Zatoki Perskiej (GCC).

Zgodnie z przewidywaniami, liczba abonentów 5G przekroczy próg jednego miliarda dwa lata szybciej, niż miało to miejsce w przypadku 4G – LTE. Kluczowe czynniki obejmują wczesne zaangażowanie Chin we wdrożenie 5G oraz wcześniejszą dostępność i coraz większą przystępność komercyjnych urządzeń 5G. Ponad 300 modeli smartfonów z 5G zostało już zapowiedzianych lub wprowadzonych na rynek.

Ta tendencja komercyjna powinna utrzymywać się w nadchodzących latach, wspierana przez zwiększoną rolę łączności jako kluczowego elementu odbudowy gospodarki po pandemii COVID-19.

Zgodnie z oczekiwaniami, Azja Północno-Wschodnia będzie odpowiadać za największy udział abonamentów 5G do 2026 r. – ok. 1,4 mld. Natomiast rynki Ameryki Północnej i GCC będą posiadać największą penetrację 5G – w obszarach tych abonenci korzystający z mobilnych technologii 5G będą stanowić odpowiednio 84 proc. i 73 proc. wszystkich abonentów usług mobilnych w danym regionie.

– Informacje zawarte w 20. wydaniu Ericsson Mobility Report wskazują, że znajdujemy się w kolejnej fazie wprowadzania 5G, w której dochodzi do przyspieszania wdrożenia i rozszerzania zasięgu na pionierskich rynkach takich jak Chiny, USA i Korea Południowa. Teraz nadszedł czas na zaawansowaną realizację i spełnienie obietnic związanych z 5G. Biznes i społeczeństwo przygotowują się do funkcjonowania w świecie po pandemii, w którym cyfryzacja oparta na 5G będzie odgrywać kluczową rolę – zauważa Fredrik Jejdling, Executive Vice President and Head of Networks.

Smartfony i usługi wideo wpływają na mobilny transfer danych

Transfer danych rośnie z roku na rok. Globalny mobilny transfer danych – z wyłączeniem tego generowanego przez stały dostęp bezprzewodowy (FWA) – na koniec 2020 r. przekroczył 49 EB miesięcznie i zgodnie z przewidywaniami do 2026 r. wzrośnie ok. 5-krotnie i osiągnie 237 EB miesięcznie. Smartfony, które obsługują ok. 95 proc. tego ruchu, zużywają również więcej danych niż kiedykolwiek. Z globalnego punktu widzenia, średni poziom wykorzystania na smartfon przekracza obecnie 10 GB/miesiąc i zgodnie z prognozami do końca 2026 r. osiągnie poziom 35 GB/miesiąc.

Podmioty świadczące usługi komunikacyjne 5G w czołówce wdrażania stałego dostępu bezprzewodowego

Pandemia COVID-19 przyspiesza proces cyfryzacji, a także zwiększa znaczenie i zapotrzebowanie na niezawodną, mobilną łączność szerokopasmową o dużej prędkości. Zgodnie z najnowszym raportem, niemal dziewięciu z dziesięciu dostawców usług komunikacyjnych, którzy wdrożyli 5G, oferuje również stały dostęp bezprzewodowy (FWA) (4G i/lub 5G), nawet na rynkach o dużej penetracji sieci światłowodowej. Jest to konieczne, aby obsłużyć rosnący transfer FWA, który zgodnie z raportem do 2026 r. wzrośnie siedmiokrotnie i osiągnie 64 EB.

Rozwój massive IoT

Technologie massive IoT, takie jak NB-IoT i Cat-M zgodnie z prognozami wzrosną w 2021 r. o prawie 80 proc., osiągając poziom prawie 330 mln łączy. W 2026 r. technologie te powinny zgodnie z prognozami stanowić 46 proc. wszystkich komórkowych połączeń IoT.

Rynki Rady Współpracy Zatoki Perskiej

Raport zawiera dane statystyczne dotyczące rynków Rady Współpracy Zatoki Perskiej (GCC), gdzie sponsorowane przez rząd inicjatywy cyfrowe przyspieszają zarówno innowacje technologiczne, jak i oczekiwany proces przyjęcia 5G. W 2019 r. rynki GCC należały do pierwszych na świecie, na których uruchomiono komercyjne usługi 5G. Prognozy przewidują, że do 2026 r. będą na nich 62 mln abonentów 5G, co oznacza drugą co do wielkości penetrację rynku 5G na świecie.