Do 80% dofinansowania kosztów szkoleń i doradztwa dla pracowników w Twojej firmie!

Nowa oferta MARR SA przeznaczona jest  dla przedsiębiorstw z sektora Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo (TiC) prowadzących:

  • J61.1 ‒ Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;
  • J61.2 ‒ Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;
  • J61.3 ‒ Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;
  • J61.9 ‒ Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji.

Możliwa refundacja kosztów do 80% na dofinansowania usług rozwojowych, tj. szkoleń, doradztwa, mentoringu w dziedzinie zapobiegania negatywnym skutkom pandemii COVID 19. Projekt skierowany jest do właścicieli i pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, których siedziba główna znajduje się na terenie Polski. Rekrutacja do Projektu trwa do 30 listopada 2020 r. lub do wyczerpania środków będących w dyspozycji MARR SA poprzez:

  • przesłanie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie PARP,
  • zarejestrowanie się w Systemie (po otrzymaniu zaproszenia mailowego) oraz przesłanie Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa wraz z załącznikami,
  • weryfikację dokumentów i przesyłanie informacji zwrotnej przez Operatora.

Wzory wszystkich niezbędnych dokumentów – regulamin, dokumenty rekrutacyjne, wzór umowy o udzielenie wsparcia, pozostają do Państwa dyspozycji  pod adresem: marr.pl/am3_sektory

Nabór trwa do 23.12.2020 r. lub do wyczerpania środków.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. wsparcia Przedsiębiorstw:

SEKTOR Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo:

e-mail: sektor.tic@marr.pl

tel.: 785 058 177

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu

ul. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.