Czy kultura danego kraju może zwiększać ryzyko braku płatności?

Na tak postawione pytanie odpowiadają Ludovic Subran, główny ekonomista Allianz i Euler Hermes oraz Thomas Renault profesor Uniwersytetu Paryskiego.

Ekonomiści Allianz i Euler Hermes zbadali związek między kulturą danego kraju (rozumianą jako akceptowany wzorzec społeczny) a brakiem płatności między firmami. Odkryli oni, że siła hierarchii socjalnej i społecznej jest istotnym czynnikiem związanym z brakiem płatności za należności – częstszych tam, gdzie społeczeństwo akceptuje i wręcz oczekuje władzy niebędącej efektem równego rozkładu wpływów. Rola narodowego wzorca społecznego jest nadal widoczna po uwzględnieniu wskaźników alternatywnych, takich jak na przykład opracowany przez Bank Światowy wskaźnik „Resolving Insolvency” (niewypłacalności), jak również po uwzględnieniu odległości geograficznej i kulturowej między importerem a eksporterem.

Poznanie struktury władzy w kraju klienta może być praktycznym kompasem w czasie kryzysu związanego z epidemią Covid-19. Kryzys związany z epidemią wirusa Covid-19 przeradza się w kryzys płatniczy, ponieważ dążąc do ochrony kapitału obrotowego, firmy opóźniają płatności na rzecz dostawców. Przed nami widmo braku płatności i upadłości firm. Firmy powinny poznać strukturalne wzorce płatności, które pomogą zastąpić nierzetelnych płatników dobrymi i powrócić na drogę wzrostu.

Siła hierarchii społecznej jest istotnym czynnikiem związanym z brakami płatności ubezpieczonych należności

Ekonomiści Euler Hermes, towarzystwa ubezpieczeń należności (36,1 proc. udziału w rynku w 2017 r.), na podstawie zawierającej ponad 7 mln rekordów bazy danych, zbadali czynniki determinujące przypadki nieregulowania płatności objętych ubezpieczeniem należności. Po badaniach wykazujących związek między kulturą narodową a brakiem spłat kredytów hipotecznych (Tajaddini & Gholipour 2017) postanowili zweryfikować hipotezę, jakoby przypadki niewywiązania się z płatności były częstsze w krajach o wysokim wskaźniku odległości władzy (małym na nią wpływie mniejszości). Po zastosowaniu korekty pod kątem różnic w składzie poszczególnych sektorów potwierdzili, że importerzy znajdujący się w krajach, w których społeczeństwo akceptuje i oczekuje nierównej dystrybucji władzy (charakteryzujących się wysokim wskaźnikiem dystansu władzy), odsetek braku płatności jest wyższy. Jeżeli przyjąć dystrybucję władzy (jej koncentrację – brak wpływu mniejszości) za wyznacznik nieregulowania płatności między firmami, wówczas lista krajów, na które należy zwracać szczególną uwagę, obejmuje: Malezję, Słowację, Gwatemalę, Panamę, Filipiny, Rosję, Rumunię, Serbię, Meksyk oraz Chiny. Na przeciwległym biegunie jest 10 krajów charakteryzujących się natomiast równą dystrybucją władzy (oraz niższym w związku z tym ryzykiem braku płatności) – są to: Austria, Izrael, Dania, Nowa Zelandia, Irlandia, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Szwajcaria oraz Niemcy.