Chmura Krajowa z certyfikatami bezpieczeństwa

Chmura Krajowa uzyskała certyfikację na zgodność z czterema normami ISO oraz standardem CSA Star. Na polskim rynku stawia to spółkę w gronie liderów w obszarze bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

Chmura Krajowa uzyskała certyfikaty zgodności z międzynarodowymi normami:

ISO 27001:2013 – systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji,

ISO 22301:2012 – systemy zarządzania ciągłością działania,

ISO 27017:2015 – praktyczne zasady zabezpieczenia informacji na podstawie ISO/IEC 27002 dla usług w chmurze,

ISO 27018:2019 – praktyczne zasady ochrony danych identyfikujących osobę w chmurach publicznych działających jako przetwarzający dane osobowe.

Jako jeden z niewielu podmiotów na polskim rynku firma uzyskała też certyfikat CSA STAR. Standard CSA STAR skupia się na bezpieczeństwie danych w chmurze – certyfikacja w tym zakresie jest potwierdzeniem dla klientów, że ich dane są przetwarzane u danego dostawcy w bezpiecznych sposób.

– Obawy o bezpieczeństwo danych, zwłaszcza w przypadku przetwarzania danych wrażliwych, pojawiają się stosunkowo często w dyskusjach o migracji do chmury. Konsekwentnie dostarczamy naszym rozmówcom argumenty (techniczne, prawne i proceduralne), które jednoznacznie pokazują, że chmura jest bezpieczna. Uzyskane przez nas certyfikaty są potwierdzeniem, że zapewniamy naszym klientom dostęp do w pełni bezpiecznych środowisk, pozwalających prowadzić i rozwijać ich biznes w zgodzie z uznanymi światowymi standardami w zakresie przetwarzania danych. Bezpieczna chmura może być także silnym impulsem innowacyjnym dla jej użytkowników, a właśnie wsparcie innowacyjności polskiej gospodarki przez jej ucyfrowienie jest jednym ze strategicznych celów Chmury Krajowej – mówi Dariusz Śliwowski, wiceprezes Operatora Chmury Krajowej.

Chmura Krajowa wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Ciągłości Działania, który jest stale monitorowany i udoskonalany, a certyfikaty przyznane przez zewnętrznych niezależnych audytorów dowodzą jego skuteczności.

– Uzyskanie tych pięciu uznanych na rynku certyfikatów na tak wczesnym etapie rozwoju firmy świadczy o bardzo dużej dojrzałości organizacyjnej Chmury Krajowej. Było to możliwe dzięki temu, że zaawansowane bezpieczeństwo cyfrowe, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo informacji podmiotów korzystających z naszych usług, od samego początku stanowi fundament naszych działań, warunkujący zakres i tempo naszych prac – mówi Adam Marczyński, Chief Security Officer Chmury Krajowej.

Chmura Krajowa w zakresie certyfikacji współpracowała z BSI Group – brytyjską jednostką certyfikującą z ponad stuletnim doświadczeniem, oferująca swoje usługi w przeszło 190 krajach. Polski oddział BSI Group działa ponad 20 lat.

Obawa o bezpieczeństwo danych i systemów najważniejszym czynnikiem blokującym przeniesienie organizacji do chmury. W badaniu „Chmura publiczna w Polsce” przeprowadzonym przez Deloitte, Google Cloud i ICAN Institute 43 proc. badanych, których firmy nie korzystają z chmury publicznej, uważa, że bezpieczeństwo systemów i danych będzie niższe. W tym samym badaniu możemy przeczytać, jak bardzo zmienia się podejście w przypadku przedsiębiorstw, które już korzystają z chmury – aż 87 proc. wskazuje zwiększenie bezpieczeństwa jako jedną z najważniejszych zalet wdrożenia chmury. To trzecia najczęściej wymieniana zaleta, po optymalizacji kosztów i skalowalności infrastruktury.