Cyfrowa era leasingu

PKO Leasing ogłosiło Strategię na lata 2020-2022, która zakłada większe wykorzystanie cyfrowych narzędzi oraz rozwój działalności w nowych segmentach rynku. Celem strategii w perspektywie 2022 r. jest umocnienie pozycji lidera na rynku leasingu oraz wynajmu długoterminowego poprzez wzrost udziałów rynkowych do ok. 17 proc.

Strategia uwzględnia i bazuje m.in. na wykorzystaniu potencjału biznesowego przejętej w maju 2019 r. Grupy Masterlease. Jednym z działań realizowanych w ramach strategii będzie stworzenie platformy online do dystrybucji samochodów, która będzie zintegrowana z kanałami cyfrowymi PKO Banku Polskiego.

Celem strategicznym PKO Leasing w perspektywie do 2022 r. jest umocnienie pozycji lidera na krajowym rynku leasingu oraz zdobycie przodującej pozycji w czterech podstawowych segmentach obejmujących: samochody osobowe, transport ciężki, maszyny i urządzenia. Spółka przewiduje, że dzięki podjętym działaniom adresowanym w strategii, zwiększy swój udział na rynku leasingu do końca 2022 r. do blisko 17 proc. Po trzech kwartałach 2019 r. PKO Leasing ma 13 proc. udziałów w rynku leasingu oraz zanotował ponad 8-proc. dynamikę wolumenu sprzedaży przy ujemnej dynamice wzrostu całego rynku (-2,4 proc.).

Samochody osobowe wyzwaniem dla rynku

Strategia PKO Leasing adresuje kilka kluczowych inicjatyw. Jej mocnym akcentem jest segment samochodów osobowych do 3,5 tony. Zdobycie głównej pozycji w tym obszarze jest kluczowe z punktu widzenia rozwoju biznesu. Obecnie samochody do 3,5 tony stanowią 44 proc. rynku i są najczęściej leasingowanym aktywem. Przed spółką stoją zatem wyzwania związane z wypracowaniem nowego modelu współpracy z dealerami. Dodatkowo PKO Leasing dostrzega rosnący potencjał wynajmu długoterminowego, również samochodów z napędem elektrycznym i będzie umacniał swoją pozycję w tym segmencie, wykorzystując do tego komplementarne dla PKO Leasing usługi oferowane przez przejętą w maju Grupę Masterlease. Również z udziałem tej grupy, prowadzony będzie rozwój, zintegrowanej z kanałami zdalnymi PKO Banku Polskiego, platformy online do sprzedaży samochodów osobowych.

Maszyny i Urządzenia (MiU)

Dane rynkowe pokazują coraz większy wzrost finansowania w segmencie maszyn i urządzeń. Po trzech kwartałach 2019 r. ten segment stanowi 29 proc. rynku (na koniec 2018 r. udział segmentu MiU wynosił 27 proc.). PKO Leasing jest liderem tego obszaru. Po III kwartale osiągnął 19-proc. dynamikę wzrostu r/r. przy ok. 5-proc. wzroście całego rynku. Dodatkowo działaniem wzmacniającym prowadzenie rentowności biznesu w obszarach MiU i transportu ciężkiego będzie zwiększenie efektywności działań remarketingowych.

Rosnąca rola wynajmu długoterminowego

Wynajem długoterminowy zanotował w III kwartale ub.r. wzrost liczony rok do roku o 9,5 proc. PKO Leasing dostrzega ten potencjał, dlatego w swojej strategii będzie wykorzystywał obszar CFM. Kluczowymi projektami będą, realizowane wspólnie z Grupą Masterlease działania wzmacniające dostępność produktu wynajmu długoterminowego w sieci Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Istotnym przedsięwzięciem będzie wprowadzenie platformy do sprzedaży online aut używanych. PKO Leasing wspólnie z Masterlease zbudują otwartą platformę, za której pośrednictwem klient będzie miał możliwość kupna samochodów pochodzących ze sprawdzonego źródła. Serwis zakłada dostęp zarówno do nowych, jak i używanych samochodów, a korzystać z niej będą mogli zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy. Dodatkowo będzie to narzędzie zintegrowane z kanałami bankowymi wspierające współpracę z dealerami zewnętrznymi. Prace wdrożeniowe zostały już rozpoczęte.

Standaryzacja, digitalizacja, robotyzacja

Proces cyfryzacji PKO Leasing będzie budowany na podstawie kompetencji, jakie posiada w tym zakresie PKO Bank Polski. W spółce prowadzone będą działania procesowe i operacyjne w trzech wymiarach: standaryzacji, digitalizacji oraz robotyzacji. Kluczowy będzie przy tym rozwój platformy operacyjnej – Portalu Klienta, który docelowo ma być kanałem zdalnym dedykowanym do wykonywania wszelkich potrzebnych operacji, nie tylko dotyczących zawarcia umowy, ale również obsługi po sprzedażowej. Proces nabycia leasingu ma ulec całkowitej standaryzacji, czego efektem będzie w dalszym kroku dostępność tego produktu online.