Bezpieczeństwo danych – perspektywa akademicka, prawna i biznesowa

Fundacja Instrat oraz koalicja Polskiej Karty Suwerenności Cyfrowej zorganizowały webinar, podczas którego poruszono kwestie korzystania z usług cloudowych globalnych firm i tym samym bezpieczeństwa danych transferowanych do USA i innych krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Partnerem wydarzenia była Polska Chmura, zrzeszająca dostawców usług chmurowych posiadających ośrodki przetwarzania danych na terenie kraju. Udział w dyskusji z jej ramienia wziął Wiesław Wilk, prezes Polskiego Związku Ośrodków Przetwarzania Danych. Perspektywę akademicką reprezentował Jan J. Zygmuntowski z Akademii Leona Koźmińskiego, a prawną – mecenas Piotr Wenski z Kancelarii Maruta Wachta. Z kolei wprowadzenie na temat samego Maxa Schremsa i jego działań na rzecz ochrony danych osobowych przygotowała Blanka Wawrzyniak z Instrat.

Jeśli nie Tarcza Prywatności – to co?

Podczas webinaru uczestnicy poruszyli temat przełomowych dla gospodarki cyfrowej wyroków Schrems I i Schrems II, przekreślających dotychczasowy mechanizm Tarczy Prywatności oraz ich następstw. Omówili także kwestie zagrożeń, jakie stwarza transfer danych do USA, szczególnie w kontekście dostępu do nich amerykańskich organizacji wywiadowczych oraz braku możliwości dochodzenia praw przed amerykańskimi sądami przez obywateli UE. Wiesław Wilk, zapytany o alternatywy dla rozwiązań oferowanych przez firmy globalne, przedstawił ideę Polskiej Chmury, która zrzesza polskich dostawców usług chmurowych posiadających swoje data center na terytorium Polski, dzięki czemu nie zachodzi konieczność transferu danych poza obszar EOG czy do USA.

– Firmy zrzeszone w Polskiej Chmurze korzystają z tych samych najnowszych technologii, sprzętu, oprogramowania, co firmy globalne. To, co nas odróżnia, to fakt, że robimy to na terenie Polski, na infrastrukturze zarządzanej przez polskich informatyków – powiedział Wilk.

Apel do UODO

Goście webinaru rozmawiali także na temat możliwych rozwiązań, jakie polskie organy ochrony danych osobowych powinny podejmować, aby chronić swoich obywateli. Na bazie takich rekomendacji powstał list do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wystosowany przez Fundację Instrat i Polską Chmurę, w którym autorzy apelują o respektowanie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie ochrony danych osobowych.

Instrat to progresywny think-tank zajmujący się doradztwem w zakresie polityk publicznych. Jego programy badawcze obejmują zagadnienia gospodarki cyfrowej, energii i środowiska, zrównoważonych finansów oraz rynku pracy i nierówności. Instrat jest zaangażowany na rzecz zmian zgodnych z interesem publicznym, a także tworzy i promuje narzędzia w otwartym dostępie (open source). Koordynuje również prace koalicji eksperckiej Polskiej Karty Suwerenności Cyfrowej.

Polską Chmurę tworzą krajowi dostawcy usług chmurowych, posiadający ośrodki przetwarzania danych na terenie Polski. Polska Chmura edukuje i oswaja rynek z rozwiązaniami chmurowymi, będącymi jednym z fundamentów cyfrowej transformacji kraju. Pokazując potencjał, kompetencje oraz najlepsze praktyki polskich dostawców, zachęca przedstawicieli świata biznesu i administracji państwowej do wyboru usług chmurowych o najwyższym poziomie bezpieczeństwa, wynikającym z lokalizacji centrów danych na terenie Polski.

Polska Chmura powstała z inicjatywy Polskiego Związku Ośrodków Przetwarzania Danych, jako odpowiedź na rosnące potrzeby przedsiębiorstw i instytucji w dziedzinie bezpiecznego przetwarzania danych. W jej skład wchodzą obecnie: Asseco Data Systems, ComPaas, Infomex, Polcom, Sinersio, Talex, Wrocławskie Centrum Sieciowo Superkomputerowe. Należy do koalicji eksperckiej działającej na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki cyfrowej Polskiej Karty Suwerenności Cyfrowej.