Sztuczna inteligencja i sieci intuicyjne w działach IT

Jak wynika z najnowszego badania firmy Cisco, maksymalizacja wartości biznesu stanowi główny priorytet również dla działów IT firm. Oznacza to potrzebę zwiększenia poziomu innowacji oraz dostosowania działań w zakresie technologii do założeń strategii biznesowych.

Tak przynajmniej wynika z badania przeprowadzonego przez firmę, w którym udział wzięło ponad 2 tys. liderów IT i specjalistów ds. sieci. Zdaniem specjalistów Cisco, sieć jest kluczowa dla współczesnego biznesu. Niezależnie od tego, czy chodzi o zwiększenie produktywności pracowników, poprawę doświadczeń klienta, czy ochronę danych, sieć stanowi podstawę sukcesu. Jednocześnie sieć znajduje się w centrum największej ewolucji od czasu powstania Internetu, tworząc szansę dla wprowadzania innowacji w IT.

– Dziś zespoły IT zarządzają złożonymi sieciami o krytycznym znaczeniu dla firm. Sieci te stają się coraz bardziej wydajne w dostarczaniu złożonych danych. Jednak wykorzystanie tych danych do optymalizacji procesów, zwiększenia poziomu bezpieczeństwa lub wpływu sieci na biznes, wymaga nowych narzędzi. Dlatego zespoły IT wdrażają rozwiązania z zakresu sieci intuicyjnej, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Biznes tego oczekuje – mówi Scott Harrell, starszy wiceprezes i dyrektor generalny w Cisco Enterprise Networking. – Sztuczna inteligencja pomoże zespołom IT przerwać status quo. Implementując analitykę predykcyjną i działania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, zespoły IT oprócz utrzymywania obecnego stanu projektów, zaczną również wprowadzać innowacje biznesowe.

Wnioski

Jak pokazuje badanie Global Networking Trends Report and Survey, liderzy IT przewidują, że w ciągu najbliższych pięciu lat nowe technologie bezprzewodowe, Internet rzeczy, działania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, wykrywanie zagrożeń i naprawianie wyrządzonych przez nie szkód, będą miały największy wpływ na ich strategię i architekturę sieciową. Na szczycie listy priorytetów globalnych liderów IT i specjalistów ds. sieci znajduje się maksymalizacja wartości biznesowej IT i jak najlepsza odpowiedź na potrzeby biznesu.

Prawie 40 proc. respondentów wskazało maksymalizację wartości biznesowej IT jako główny priorytet. Cel ten znalazł się wyżej niż uproszczenie operacji, zwiększenie produktywności pracowników i ograniczenie naruszeń bezpieczeństwa. Liderzy i specjaliści ds. sieci uważają, że do osiągnięcia tego celu niezbędne są inwestycje w technologie z zakresu sztucznej inteligencji. Prawie 50 proc. specjalistów ds. sieci wierzy, że większe wykorzystanie analityki i AI pomoże w stworzeniu idealnej sieci. Nadchodzi też sieć intuicyjna, która umożliwia organizacjom rozbudowę na podstawie własnych, zdefiniowanych programowo zasobów. Przy czym 41 proc. uczestników badania twierdzi, że ma przynajmniej jedną instancję sieci definiowanej programowo w ramach co najmniej jednej domeny sieciowej. Natomiast tylko 4 proc. uważa, że sieci w ich organizacjach nie są już jedynie definiowane programowo, a stały się intuicyjne, a 35 proc. sądzi, że w ciągu najbliższych dwóch lat będą one w pełni intuicyjne.

Uczestnicy badania zostali poproszeni o umiejscowienie na skali Cisco Digital Network Readiness Model sieci działającej w ich organizacji, tylko 28 proc. uznało, że znajduje się ona na poziomie, który można nazwać „skupionym na usługach” lub „intuicyjnym”. Jednak na pytanie o to, na jakim poziomie rozwoju wykorzystywana przez nich sieć znajdzie się za dwa lata, 78 proc. uczestników badania odpowiedziało, że przejdzie z etapu sieci definiowanej programowo do skupionej na usługach i intuicyjnej.

Gotowi na automatyzację?

Liderzy IT oraz specjaliści ds. sieci są gotowi na wdrożenie sztucznej inteligencji i automatyzacji. Tylko 18 proc. liderów IT postrzega brak dojrzałości AI jako przeszkodę na drodze do modernizacji sieci. Problem ten znalazł się najniżej na liście czynników wzbudzających obawy uczestników badania. W ciągu najbliższych dwóch lat 72 proc. respondentów planuje wykorzystać sztuczną inteligencję do prognozowania lub zalecania napraw. W tym 94 proc. z nich uważa, że w ciągu dwóch lat w ich organizacji będzie funkcjonowała sieć rozległa definiowana programowo (SD-WAN). Ponadto 47 proc. właścicieli SD-WAN planuje w tym czasie dysponować siecią WAN wykorzystującą sztuczną inteligencję. Przy czym specjaliści z działów operacji IT mają problem z przejściem z fazy reaktywnej do proaktywnej, co ogranicza możliwość lepszego dostosowania się do realiów rynkowych. Ponad 75 proc. liderów IT i specjalistów ds. sieci uważa, że ich organizacje nie są zoptymalizowane pod kątem predykcyjnym i biznesowym. Brak proaktywności zespołów IT może wynikać z faktu, że dużo czasu poświęcają one na utrzymywanie obecnego stanu sieci. 73 proc. zespołów IT poświęca na to ponad połowę czasu. Kolejną barierą na drodze do większej proaktywności i optymalizacji działań pod kątem biznesu jest struktura silosowa. 29 proc. organizacji wskazało potrzebę koordynacji działań z innymi zespołami IT jako najbardziej czasochłonną działalność operacyjną. Ponadto 27 proc. badanych przedsiębiorstw uznało, że model silosowy i operacyjne podejście do poszczególnych domen sieciowych wstrzymuje je przed modernizacją sieci. Liderzy IT i specjaliści ds. sieci obawiają się różnić w zakresie umiejętności technicznych i wierzą, że ich zespoły mogą stawić czoła przyszłym wyzwaniom związanym z siecią. Około 30 proc. liderów IT twierdzi, że ich zespoły są wyjątkowo dobrze przygotowane, aby sprostać wszystkim potrzebom zaawansowanej sieci. Kolejne 40 proc. uważa, że są one dobrze przygotowane, a tylko 7 proc. sądzi, że nie są przygotowane.

Jednak, jak się okazuje, deficyt odpowiednich umiejętności wciąż stanowi barierę dla ponad 1/4 zespołów IT, a 27 proc. liderów IT wskazało brak niezbędnych kwalifikacji jako główną przeszkodę utrudniającą wdrożenie zaawansowanych sieci. Z kolei 22 proc. ankietowanych w tym badaniu, wskazuje przekwalifikowanie i zdobywanie nowych umiejętności jako priorytet niezbędny dla wypełnienia luki w zakresie umiejętności technicznych.

Warto przypomnieć, że firma Cisco to światowy lider technologiczny zapewniający działanie Internetu od 1984 r.