Schneider Electric zatrudni 2,5 tys. specjalistów do wsparcia dekarbonizacji klientów

Schneider Electric rozpoczyna rekrutację na stanowiska 2,5 tys. ekspertów od usług serwisowych (Field Service Experts) na całym świecie. Przyczynią się oni do rozwoju globalnej gospodarki ekologicznej.

Jak stwierdzono w najnowszym raporcie IPCC, szczyt emisji gazów cieplarnianych może wystąpić jedynie do 2025 r., aby świat miał jeszcze szansę ograniczyć przyszłe ocieplenie do 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłu. Według raportu, aby osiągnąć ten cel, konieczne są zmiany na poziomie gospodarki i właśnie przemysłu. Bardziej elektryczny i cyfrowy świat ma przy tym kluczowe znaczenie dla zrównoważonej i odpornej przyszłości. Rozwijająca się gospodarka ekologiczna musi to umożliwić, promując zrównoważone i cyrkularne podejście.

W tym celu Schneider Electric planuje zatrudnić 2,5 tys. specjalistek i specjalistów na stanowiska Field Service Expert. Poprzez bliską współpracę z klientami firmy, każda osoba w na tym stanowisku będzie mieć wpływ na zrównoważony rozwój firmy i aktywne zarządzanie energią, ponieważ przedsiębiorstwa na całym świecie przyczyniają się do realizacji celów klimatycznych.

Eksperci ds. serwisu będą wspierać decyzje klientów dotyczące czystej energii

Nowi specjaliści Schneider Electric będą wykorzystywać możliwości Internetu rzeczy (IoT) i platformy technologicznej EcoStruxure do digitalizacji i dekarbonizacji obiektów. Będą też udzielać porad w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju, zaopatrzenia w energię, bezpieczeństwa (w tym bezpieczeństwa cybernetycznego) i wydajności.

Eksperci ci będą współpracować z klientami w zakresie projektowania i wdrażania strategii zarządzania energią i gospodarki o obiegu zamkniętym, zapewniania wydajności w obiektach oraz utrzymywania pozytywnych wyników w czasie. Przyspieszenie działań zmierzających do wsparcia klientów Schneider Electric we wprowadzaniu ograniczeń emisji CO2 ma na celu zmniejszenie śladu węglowego klientów firmy o ponad 10 mln ton eCO2 do 2025 r. dzięki rozwiązaniom z zakresu gospodarki cyrkulacyjnej i efektywności energetycznej.

Inżynierowie Schneider Electric zajmujący się „zrównoważonym serwisem” już w 2021 r. pomogli klientom zaoszczędzić 1 mln ton CO2, jednocześnie poprawiając bezpieczeństwo i niezawodność sprzętu w zasilaczach bezprzerwowych (UPS).

Inicjatywy firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju obejmują również pomoc klientom w ograniczaniu zużycia SF6 (heksafluorku siarki) – najsilniejszego gazu cieplarnianego na świecie. Firma opracowała przełomowy pakiet przyjaznych dla środowiska technologii cyfrowych, które pozwalają uniknąć stosowania SF6, zastępując go czystym powietrzem.