SAS i United Nations Population Fund wykorzystają sztuczną inteligencję do przeciwdziałania przemocy

SAS wykorzysta własne narzędzia analityczne i doświadczenie ekspertów data science, aby stworzyć rozwiązanie oparte na danych do przeciwdziałania przemocy. Specjaliści UNFPA podzielą się wiedzą w obszarze zapobiegania i reagowania na przypadki agresji ze względu na płeć, koncentrowania wysiłków na pomoc ofiarom oraz międzynarodowych standardów dotyczących m.in. poufności informacji i praw człowieka. Inicjatywę zapoczątkowano podczas wydarzenia „C’s Club” zorganizowanego przez SAS, podczas którego zebrani decydenci z regionu CEEMEAR (Central and Eastern Europe, Middle East, Africa and Russia) zostali zaproszeni do udziału i wsparcia projektu.

– Bardzo cieszymy się z tej wspólnej inicjatywy. Łączy ona w sobie potężną analitykę SAS z doświadczeniem UNFPA w walce z przemocą. Dzięki temu partnerstwu mamy nadzieję wypracować nowe sposoby wykorzystania danych do powstrzymania jednego z najczęstszych przejawów łamania praw człowieka, czyli przemocy, jakiej doświadczają kobiety i dziewczynki – mówi Alanna Armitage, dyrektor regionalnego biura United Nations Population Fund (UNFPA) dla Europy Wschodniej i Azji Środkowej.

Przemoc ze względu na płeć nie zna społecznych, ekonomicznych czy narodowych granic. Jak wynika z danych WHO, na całym świecie jedna na trzy kobiety doświadcza fizycznej lub seksualnej przemocy. Szacuje się, że w Polsce 13 proc. kobiet jest narażonych na agresywne zachowanie ze strony partnera.

Bardzo często te przypadki nie są zgłaszane przez ofiary na policji lub w innych instytucjach. Określenie skali problemu i pozyskanie dobrej jakości danych stanowi pierwszy krok na drodze do jego zwalczenia. Informacje rozproszone w różnych organizacjach wymagają manualnej pracy, która często zajmuje zbyt dużo czasu, co sprawia, że podjęcie działań następuje za późno. Bardziej efektywne i bezpieczniejsze podejmowanie decyzji pozwala szybciej zająć się najtrudniejszymi przypadkami przemocy, przeznaczając odpowiednie zasoby oraz usprawniając działania prewencyjne.

– Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet nie jest dla SAS nowym tematem. Współpracujemy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Hiszpanii oraz jego biurem ds. przemocy ze względu na płeć, aby wykorzystać zaawansowane narzędzia analityczne i sztuczną inteligencję w walce z tym problemem. To przykład na to, że analityka pomaga chronić ludzkie życie. Liczymy na współpracę z interesariuszami w regionie. Wierzymy, że uda nam się wspólnie zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa naszych społeczności – mówi Shukri Dabaghi, regionalny wiceprezes SAS CEMEA.

Firma SAS dostarcza nowatorskie technologie i pomaga sprostać trudnemu zadaniu, którym jest integracja i analiza dużych zbiorów różnorodnych danych. Poprzez automatyzację procesów, technologia ułatwia koordynację i zwiększa efektywność pracy różnych organizacji jak: organy ścigania, sądy i służby socjalne. Ostatecznie prowadzi to do wzrostu zaufania społecznego i przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa ludzi.