Raport Ericsson: poznaj nowe wyzwania pracy w modelu hybrydowym

Badanie Future of Work Life, firmy Ericsson Consumer & IndustryLab zweryfikowało, jak pracownicy i pracodawcy funkcjonują w obecnym środowisku zawodowym oraz jakie mają poglądy na przyszłość pracy, kształtowaną przez pandemię oraz digitalizację. Jednym z kluczowych wniosków jest wzrost optymizmu wobec elastycznej pracy zdalnej. Jednak pojawiają się również obawy o zwiększony nadzór oraz niedostosowanie rozwiązań technologicznych do oczekiwań pracowników.

Pracownicy nadal na pierwszym miejscu stawiają elastyczność jako kluczowe kryterium zatrudnienia w najbliższej przyszłości. Ich zdaniem praca hybrydowa nadal pozostanie obowiązującym standardem. Według badania firmy Ericsson obecnie ok. 25 proc. globalnej populacji aktywnej zawodowo jest gotowa przedkładać elastyczność nad pozostałe wartości oferowane przez pracodawców.

Jednocześnie prawie połowa (48 proc.) pracowników biorących udział w badaniu twierdzi, że cieszy ich zwiększona elastyczność w pracy. 52 proc. ankietowanych uważa elastyczne godziny pracy lub lokalizację za kluczowe wymagania, podczas gdy 25 proc. twierdzi, że elastyczność jest najważniejszym priorytetem przy wyborze nowego miejsca pracy.

Jednak zdaniem respondentów pojawia się również obawa, że takie rozwiązania mogą wiązać się z kosztem zwiększonego nadzoru. Równoważenie dostępności i prywatności jest obecnie wyzwaniem i problemem w przypadku pracy hybrydowej. 65 proc. pracowników, którzy są optymistycznie nastawieni do rozwiązań technologicznych, wspierających model hybrydowy, uważa również, że będzie się on wiązać ze wzrostem nadzoru nad pracownikiem.

Badanie Future of Work Life uwidoczniło także kolejny problem – obecnie decydenci i pracownicy są coraz mniej zgodni w kwestii doboru odpowiedniej technologii. Tylko 33 proc. pracodawców bierze pod uwagę preferencje pracowników przy inwestowaniu w nowe rozwiązania, a 4 na 10 pracowników zmaga się z narzędziami nieadekwatnymi do ich zadań.

Zdaniem Grzegorza Bema, menadżera odpowiadającego za wprowadzenie nowych warunków pracy w Centrum Badań i Rozwoju firmy Ericsson w Polsce, istnieje wiele korzyści wynikających z modelu hybrydowego, jeżeli właściwie dobierzemy rozwiązania technologiczne dla pracowników.

W polskim centrum badań i rozwoju firmy Ericsson pracuje niemal 2 tys. osób. Jak podkreśla Grzegorz Bem, pracownicy mają do dyspozycji szeroki zestaw narzędzi, dzięki czemu mogą pracować zarówno w biurze, jak i we wskazanej przez siebie lokalizacji. – Elastyczny model pracy oferowany przez naszą firmę zakłada uwzględnianie aktualnych potrzeb pracowników i zapewnienie najnowszych rozwiązań telekonferencyjnych oraz narzędzi IT – podkreśla.

Pełna wersja raportu jest dostępna pod linkiem: Future of Work Life