Przewodnik o zrównoważonym rozwoju centrów danych

Vertiv, globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej i rozwiązań zapewniających ciągłość działania, opublikował „Przewodnik dotyczący zrównoważonego rozwoju centrów danych”, przeznaczony dla właścicieli i operatorów tego typu obiektów, którzy chcą zmniejszyć negatywny wpływ ich funkcjonowania na środowisko.

Według raportu Międzynarodowej Agencji Energii centra danych odpowiadają za ok. 1 proc. globalnego zapotrzebowania na energię elektryczną. Wskazano w nim, że operatorzy działający w tej branży byli w stanie ograniczyć wpływ wzrostu wydajności ich placówek na całkowite zużycie energii przed rokiem 2020 dzięki poprawie efektywności operacyjnej. Jednak w 2020 r. globalny ruch internetowy wzrósł o ponad 40 proc., zaś Market Intelligence przewiduje, że średnia roczna stopa wzrostu w budowie centrów danych w ciągu najbliższych pięciu lat wyniesie 13 proc.

Ten trend, w połączeniu ze zwiększonym naciskiem na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zużycia wody, skłonił niektórych operatorów do poszukiwania nowych rozwiązań. Mają one na celu zwiększenie poziomu wykorzystania sprzętu, przy jednoczesnym wyeliminowaniu pozostałych nieefektywnych czynników, wycofaniu technik chłodzenia pochłaniających znaczne ilości wody oraz zmniejszeniu ich zależności od źródeł energii bazujących na węglu.

– Widzimy, że operatorzy w całej branży mają pilną potrzebę zmniejszenia wpływu ich działalności na środowisko. Liczymy na to, że ten nowy dokument będzie im pomocny – powiedział TJ Faze, szef działu ESG Strategy & Engagement w Vertiv. – Skupienie się na wydajności operacyjnej umożliwiło znaczącą poprawę efektywności biznesowej, ale ponieważ branża centrów danych nadal się rozwija, obecnie wymagane jest wdrożenie nowych strategii i bardziej inteligentnych systemów, aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i zużycie wody. Jako dostawca rozwiązań infrastrukturalnych dla przedsiębiorstw, firm kolokacyjnych i chmurowych, Vertiv ma doświadczenie pozwalające dzielić się najlepszymi praktykami i nowymi rozwiązaniami stosowanymi w różnych branżach.

Zmiany na rynku centrów danych zostały zainicjowane przez operatorów hiperskalowalnych obiektów, którzy wyznaczyli sobie cele, aby pod względem emisji dwutlenku węgla uzyskać neutralny lub negatywny status do końca tej dekady. Podmioty te przejmują inicjatywę w rozwoju technik wspierających te cele i opracowują mapę drogową dla reszty branży. Wielu dostawców usług kolokacyjnych również przechodzi na działania neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla i oszczędne pod względem zużycia wody, aby skorzystać na pozytywnym postrzeganiu podmiotów świadczących usługi centrów danych, które wspierają podobne cele środowiskowe, jak ich klienci korporacyjni. Przedsiębiorstwa muszą również zająć się wpływem swoich lokalnych centrów danych na środowisko, aby wspierać te cele.

– W samej Europie ponad 25 operatorów chmury i centrów danych oraz 17 stowarzyszeń branżowych podpisało porozumienie, zgodnie z którym do 2030 r. ich obiekty staną się neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla dzięki odnawialnym w 100 proc. źródłom energii – powiedział Karsten Winther, prezes Vertiv w regionie EMEA. – Będzie to możliwe do osiągnięcia tylko wtedy, gdy przedsiębiorstwa wdrożą nowe strategie i innowacyjne systemy, które ograniczą zużycie zasobów. Nasz opublikowany właśnie przewodnik, w połączeniu z głębokim doświadczeniem, jakie posiadamy w dostarczaniu rozwiązań infrastrukturalnych, pozwala nam dzielić się najlepszymi praktykami i innowacjami z całej branży, aby edukować operatorów i pomóc im w zmniejszeniu śladu środowiskowego ich obiektów, nie tylko w Europie, ale na całym świecie.

Przewodnik Vertiv dotyczący zrównoważonego rozwoju centrów danych zawiera wskazówki dla operatorów dotyczące:

– działań biznesowych zapewniających zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko;

– sposobów, w jaki infrastruktura centrum danych i inne rozwiązania techniczne ewoluują, aby lepiej korzystać z energii odnawialnej;

– zasobów, zasad i wskaźników służących wdrażaniu i mierzeniu inicjatyw dotyczących zrównoważonego rozwoju;

– najlepszych praktyk w zakresie projektowania i obsługi centrów danych o niskim wpływie na środowisko.

Dokument dostępny jest do pobrania na stronie Vertiv.com.