Prekursorzy rynku 5G według Ericsson ConsumerLab

Prekursorzy 5G to czołowi dostawcy usług telekomunikacyjnych (CSP), którzy są siłami napędzającymi globalny popyt na sieć 5G. Według raportu mają oni trzykrotnie większe szanse na utrzymanie swoich klientów i prawie dwukrotnie większe szanse na zwiększenie przychodów z usług mobilnych oraz średniego przychodu na użytkownika (ARPU) niż inni dostawcy usług telekomunikacyjnych (CSP). To tylko niektóre z ustaleń nowego raportu „5G Pacesetters”, opracowanego przez Ericsson ConsumerLab.

Badanie jest pierwszą analizą rynku konsumenckiego 5G, które łączy dane dotyczące satysfakcji klientów z faktami o rynku i ocenia dojrzałość 5G oraz strategie przychodów z rynku 73 dostawców (CSP) na 22 rynkach na świecie, na podstawie 105 kryteriów.

Raport wyróżnia cztery etapy dojrzałości dostawców usług telekomunikacyjnych w obszarze 5G:

  • Odkrywcy 5G – ci, którzy rozpoczynają swoją podróż do sieci 5G
  • Potencjały 5G – dostawcy CSP z konsumentami, którzy są zadowoleni z lepszej wydajności sieci 4G, ale nie zainwestowali dużo w rozwój sieci i ofertę 5G
  • Aspiracje 5G – dostawcy usług internetowych postrzegani jako rywale rynkowi, którzy dążą do osiągnięcia wysokiego rozwoju 5G oraz do poprawy satysfakcji konsumentów
  • Prekursorzy 5G – którzy wyznaczają tempo zapewniania najlepszego w swojej klasie zasięgu, wydajności i innowacji 5G i wciąż dążą do innowacji.

Kluczowe ustalenia raportu:

  • 50 proc. Prekursorów 5G zwiększyło ARPU o jeden procent lub więcej w porównaniu z poprzednim rokiem (pozostali dostawcy (CPS) osiągnęli wynik na poziomie 25 proc.)
  • 75 proc. Prekursorów 5G generuje wpływy z 5G na podstawie szczebli prędkości, jakości usług, konwergencji sieci stacjonarnych z komórkowymi oraz zawartości dołączanej w pakiecie
  • Średni odsetek ludności objęty zasięgiem 5G u Prekursorów 5G utrzymuje się na poziomie 75 proc., prędkość pobierania rzędu 270 Mb/s, a średnia dostępność 5G na poziomie 14 proc. lub więcej
  • Średnio 70 proc. abonentów Prekursorów 5G uważa, że są oni liderami na rynku 5G
  • Prawie 50 proc. dostawców usług CPS z kategorii Prekursorzy 5G uruchomiło już stały dostęp bezprzewodowy 5G
  • Prekursorzy 5G są najbardziej aktywni we wdrażaniu samodzielnych i wielodostępowych funkcji przetwarzania brzegowego (MEC) 5G

– Zaangażowanie w przywództwo technologiczne i jakość sieci jest kluczem dostawców usług komunikacyjnych (CSP) 5G, aby odblokować wzrost przychodów poprzez wzmocnienie podstawowej działalności konsumenckiej przy jednoczesnym odkrywaniu nowych możliwości biznesowych. Prekursorzy 5G szukają nowych rozwiązań, rzucają wyzwania dla konwencji branżowych, aby łączność 5G była ludzi, biznesu i społeczeństwa – powiedział Erik Ekudden, CTO, Ericsson.

– Usługi konsumenckie obsługujące 5G mogą odblokować do 3,7 bln USD skumulowanych możliwości przychodu dla dostawców usług telekomunikacyjnych (CSP) do roku 2030. W niniejszym raporcie podkreślono, że firmy, które napędzają tempo 5G i wykazują się zdolnością do przyjmowania nowych technologii, wpływają na postrzeganie konsumentów, są gotowe do inwestowania i skupiają się na innowacjach w usługach 5G. Wyprzedzają konkurencję w wyścigu o nowe możliwości generowania przychodów. Badając nowe możliwości związane z 5G, więcej dostawców usług komunikacyjnych (CSP) może stać się prekursorami 5G i zwiększać swoje przychody w tym samym tempie – dodał Jasmeet Singh Sethi, Head of ConsumerLab, Ericsson Research.

Raport o Prekursorach 5G: Ericsson ConsumerLab