Praca hybrydowa czyni szczęśliwszym i bardziej wydajnym

Jak wynika z nowego globalnego badania Cisco, praca hybrydowa przyczyniła się do poprawy samopoczucia pracowników na całym świecie, lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz wzrostu ich wydajności. Chociaż organizacje odniosły już z tego powodu korzyści, należy zrobić jeszcze więcej, aby zbudować kulturę integracji i w pełni wdrożyć hybrydowe modele pracy. Tylko wtedy możliwa będzie poprawa doświadczenia pracowników oraz uzyskanie odpowiedniego poziomu ich gotowości.

Badanie Cisco „Pracownicy są gotowi na pracę hybrydową, a Ty?” (tyt. oryg. „Employees are ready for hybrid work, are you?”) wykazało, że prawie połowa ankietowanych pracowników (46,8 proc.) zauważa poprawę jakości swojej pracy. Podobna liczba (ok. 45 proc.) uważa, że wzrosła także ich wydajność. Dodatkowo 66,8 proc. twierdzi, że ich zadania mogą być obecnie wykonywane jednakowo dobrze zarówno zdalnie, jak i w biurze. Z badania przeprowadzonego wśród 28 tys. pracowników z 27 krajów wynika jednak, że tylko niemal co czwarty z nich (23,4 proc.) uważa, że jego firma jest „bardzo dobrze przygotowana” na hybrydową pracę w przyszłości. W Polsce tego samego zdania jest jedynie 18,9 proc. zapytanych osób.

– Zarówno pracownicy, jak i firmy dostrzegają wymierne korzyści w zakresie kluczowych wskaźników – od poprawy ogólnego samopoczucia pracowników, po lepszą produktywność i wydajność pracy – powiedziała Anupam Trehan, People & Communities Leader, Senior Director, People & Communities, Cisco APJC. – Niemniej jednak należy zrobić jeszcze więcej, aby w pełni wykorzystać możliwości przyszłości pracy hybrydowej, zwłaszcza w zakresie budowania kultury integracyjnej, opracowywania strategii zaangażowania pracowników oraz wdrażania infrastruktury technologicznej, która pozwoli organizacjom osiągnąć poziom gotowości pracowników.

Praca hybrydowa poprawiła różne aspekty dobrego samopoczucia pracowników

W badaniu Cisco przeanalizowano wpływ pracy hybrydowej na pięć kategorii dobrego samopoczucia – emocjonalne, finansowe, psychiczne, fizyczne i społeczne – przy czym prawie 70 proc. respondentów (67,6 proc.) stwierdziło, że praca hybrydowa i zdalna poprawiły różne aspekty ich samopoczucia.

Czas spędzony poza biurem zwiększył równowagę między życiem zawodowym a prywatnym w przypadku 59,7 proc. pracowników z Polski, ze średnią ogólnego badania na poziomie 79 proc. pracowników. Do tej poprawy przyczyniły się bardziej elastyczne harmonogramy pracy (59,5 proc.) oraz znaczne skrócenie lub całkowite wyeliminowanie czasu dojazdu do pracy (59,3 proc.). Ponad połowa osób (ok. 54 proc.) zaoszczędziła co najmniej cztery godziny tygodniowo, pracując w domu, a prawie jedna piąta respondentów (19,7 proc.) zyskała dodatkowo osiem lub więcej godzin tygodniowo.

Prawie połowa (49,8 proc.) wskazała „czas spędzony z rodziną, przyjaciółmi i zwierzętami domowymi” jako najlepszy sposób na zagospodarowanie tego dodatkowego czasu. Znaczna część ankietowanych (64,3 proc.) stwierdziła, że praca zdalna poprawiła relacje rodzinne, a 43,3 proc. respondentów potwierdziło wzmocnienie relacji z przyjaciółmi.

42,9 proc. respondentów uważa też, że dzięki pracy zdalnej poprawiła się ich sprawność fizyczna. Prawie sześciu na dziesięciu ankietowanych z Polski (57 proc.) ćwiczy więcej, gdy pracuje zdalnie, przy czym średnio jest to 125 dodatkowych sesji treningowych w ciągu roku. Podobna liczba (ok. 52 proc.) twierdzi, że praca hybrydowa pozytywnie wpłynęła na ich nawyki żywieniowe.

Biorąc pod uwagę poprawę różnych aspektów dobrego samopoczucia, niemal 69 proc. pracowników (68,7 proc.) twierdzi, że możliwość pracy z dowolnego miejsca uczyniła ich szczęśliwszymi. Co ciekawe, średni wynik dla tego pytania na poziomie globalnym plasuje się na wyższym poziomie, aż 82,2 proc. Ponad połowa (55,2 proc.) twierdzi, że praca hybrydowa przyczyniła się do obniżenia poziomu ich stresu. 34,8 proc. uważa, że taki model jest bardziej relaksujący, a środowisko pracy mniej obciążające, podczas gdy nieco ponad 22 proc. pracowników przypisuje mu zmniejszenie poziomu stresu dzięki większej elastyczności.

Nie wszyscy jednak zgłaszali pozytywne doświadczenia – ponad połowa (51,9 proc.) uważała, że w przypadku pracy hybrydowej i zdalnej nasiliły się trudność związane z mikrozarządzaniem.

Strategiczne i taktyczne wnioski dla organizacji, aby lepiej przygotować się na przyszłość pracy hybrydowej

Biorąc pod uwagę zalety płynące z pracy hybrydowej, badanie pokazuje, że ponad 61 proc. respondentów z Polski chce z niej w przyszłości korzystać, łącząc pracę zdalną z pracą w biurze. 11 proc. pragnie pracować w pełni zdalnie, a niemal jedna czwarta (24,4 proc.) chce przebywać w biurze w pełnym wymiarze godzin.

Nie ma jednak pewności, w jaki sposób różne style pracy mogą wpłynąć na integrację i zaangażowanie zespołu. 46 proc. respondentów twierdzi, że osoby pracujące w pełni zdalnie będą miały problemy z zaangażowaniem w relacje ze współpracownikami i firmą (45 proc.), w porównaniu z osobami, które wykonują pracę zdalną i stacjonarną. Ponadto z badania wynika, że zaufanie będzie kluczowym elementem, którym organizacje będą musiały zarządzać – podczas gdy 66 proc. respondentów uważa, że ich przełożony ufa, iż będą oni wydajni, pracując zdalnie, mniejsza liczba (47,9 proc.) wierzy, że można zaufać ich kolegom w tej kwestii.

Wyniki te podkreślają potrzebę stworzenia kultury sprzyjającej włączeniu społecznemu, która stanie na czele przyszłości pracy hybrydowej. 68,5 proc. twierdzi, że ich firma musi przemyśleć swoją kulturę i sposób myślenia, aby praca hybrydowa była rzeczywiście integracyjna. Kluczowe zmiany mające na celu wsparcie hybrydowej siły roboczej, które pracownicy chcieliby widzieć, to większa elastyczność w określaniu godzin pracy (56,4 proc.) oraz większy nacisk na dobre samopoczucie pracowników i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym (50,6 proc.).

Jednocześnie to technologia pozostanie kluczowym elementem umożliwiającym funkcjonowanie w przyszłości coraz bardziej zróżnicowanych i rozproszonych pracowników. Prawie sześciu na dziesięciu respondentów (55,2 proc.) uważa, że regularne problemy z łącznością ograniczają karierę pracowników zdalnych. W związku z tym 80,6 proc. twierdzi, że infrastruktura sieciowa jest niezbędna do bezproblemowej pracy w domu, ale tylko 62 proc. zaznacza, że ich firma dysponuje obecnie odpowiednimi rozwiązaniami na tym polu (przy średnim globalnym wskaźniku na poziomie 67,9 proc.).

Prawie trzy czwarte (73 proc.) uważa również, że bezpieczeństwo cybernetyczne ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy hybrydowej, ale tylko 59 proc. twierdzi, że ich organizacja dysponuje obecnie odpowiednimi możliwościami i protokołami. Zaledwie 56,8 proc. uważa, że wszyscy pracownicy w ich firmie rozumieją zagrożenia cybernetyczne związane z pracą hybrydową, a 64,5 proc. uważa, że liderzy biznesowi mają odpowiednią wiedzę i świadomość tych zagrożeń.

Raport stanowi podsumowanie wyników badania wśród pracowników etatowych (28 025 osób) w okresie od stycznia do marca 2022 r. Respondenci pochodzili z 27 rynków obejmujących wszystkie kontynenty poza Antarktydą, w tym m.in. z Polski, Włoch, Niderlandów, Szwajcarii, Niemiec, Hiszpanii, Francji czy Wielkiej Brytanii.