Potrzeby kompetencyjne w zakresie cyberbezpieczeństwa i łączności elektronicznej w świetle planowanych zmian w przepisach

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo zaprasza do udziału w konferencji naukowej „Potrzeby kompetencyjne w zakresie cyberbezpieczeństwa i łączności elektronicznej w świetle planowanych zmian w przepisach”, podczas której zostaną zaprezentowane i przedyskutowane najistotniejsze aspekty projektowanych rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie.

Konferencja odbywa się w formule zdalnej. Zaproszenie ma charakter otwarty i można je przekazać innym osobom zainteresowanym udziałem.

Warszawa, 02 października 2020 r., godz. 10:00-14:00

Platforma komunikacyjna PTI – MS Teams PTI – link

PROGRAM

Sesja 1 (10:00-11:00)

ZMIANY EUROPEJSKIEGO I POLSKIEGO PRAWA W OBSZARZE CYBERBEZPIECZEŃSTWA I ŁĄCZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ (moderowanie: prof. dr hab. Grażyna Szpor, UKSW)

 • Przedsiębiorcy komunikacji elektronicznej – czy potrzebne jest włączenie ich do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – dr hab. Maciej Rogalski, prof. Uczelni Łazarskiego
 • Główne kierunki zmian w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – mec. Mariusz Busiło
 • Przegląd Dyrektywy NIS – dr Dorota Benduch, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Dyskusja

Sesja 2 (11:00-12:00)

POTRZEBY KOMPETENCYJNE W OBSZARZE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLE PROJEKTU NOWELIZACJI USTAWY O KRAJOWYM SYSTEMIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA

 • SOC a dotychczasowe „struktury wewnętrzne odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo” – wymagany poziom kompetencji – Karolina Gałęzowska, doktorantka na UW, Inspektor Ochrony Danych w Millennium Bank
 • CSIRT sektorowy i CSIRT Telco – wymagania co do kwalifikacji i poziomu kompetencji – Łukasz Jędrzejczak, szef CSIRT MON
 • ISAC jako miejsce wymiany informacji o incydentach – jaki powinien być wymagany poziom kompetencji – dr Arwid Mednis, Uniwersytet Warszawski
 • Dyskusja

Sesja 3 (12:00-13:00)

BEZPIECZEŃSTWO SIECI I USŁUG W PROJEKCIE PRAWA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

 • Prawo komunikacji elektronicznej jako implementacja Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej – prof. dr hab. Paweł Fajgielski, KUL
 • Główne zmiany dot. bezpieczeństwa sieci i usług w projekcie PKE i ich relacja do RODO i dotychczasowych przepisów o e-Prywatności – mec. Xawery Konarski
 • Dyskusja

Sesja 4 (13:00-14:00)

PODSUMOWANIE (moderowanie: prof. Grażyna Szpor, dr Arwid Mednis)

 • Propozycje zmian w projektach Prawa Komunikacji Elektronicznej oraz nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • Dyskusja nad systemem podnoszenia kwalifikacji – czy potrzebne są ramy prawne edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 – dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020