Politechnika Krakowska i Salumanus: mariaż nauki z biznesem

Rozpoczyna się nowy etap współpracy Politechniki Krakowskiej i firmy Salumanus z branży telekomunikacyjnej, która startuje z nową edycją programu szkoleń dla studentów PK z kierunków informatycznych. Krakowska firma zaprasza też przyszłych inżynierów i inżynierki na staże oraz praktyki w ramach Laboratorium Kariery Salumanus.

Po przerwie spowodowanej pandemią jako pierwsi do sali szkoleniowej Salumanus wracają studenci kierunku informatyka stosowana, prowadzonego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej (WM PK). Podczas warsztatów, prowadzonych przez ekspertów firmy, nauczą się zaawansowanej konfiguracji przełączników sieciowych DCN. W planie jest omówienie m.in. mechanizmów bezpieczeństwa, loggingu i routingu. Salumanus proponuje udział w certyfikowanym szkoleniu, z którego skorzystało już ponad 400 profesjonalnych administratorów sieci.

– Cieszymy się z nowego otwarcia we współpracy z firmą Salumanus. Trudny czas pandemii na szczęście za nami i możemy wrócić do inicjatyw, które przynoszą wiele korzyści naszym studentom. Udział w szkoleniach, stażach i praktykach oferowanych przez firmę Salumanus da naszym wychowankom cenne umiejętności i wyróżni ich inżynierskie CV, gdy będą wchodzić na rynek pracy – mówi rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz.

– Mamy doświadczonych trenerów i rozbudowane zaplecze testowe, które pozwala na stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistych. To wszystko, już po raz kolejny, oferujemy studentom w ramach współpracy z Politechniką Krakowską – opisuje Marcin Bała, prezes zarządu Salumanus.

Sprzęt sieciowy DCN studenci Politechniki znają już z uczelnianego laboratorium sieciowego, które dzięki współpracy firmy Salumanus z PK działa od 2018 r. w Katedrze Informatyki Stosowanej WM.  Salumanus wyposażył laboratorium dydaktyczne m.in. w przełączniki sieciowe DCN klasy L3 Enterprise wraz z okablowaniem. W ramach współpracy z Politechniką inżynierowie firmy wygłaszają wykłady na temat zarządzania sieciami. Dodatkowo w tym roku akademickim eksperci uczestniczyli w konsultacjach programu kształcenia na kierunku informatyka stosowana.

– Mieliśmy świadomość, że dobry plan studiów, czyli taki, który zapewni naszym absolwentom atrakcyjność na rynku pracy, musi być konsultowany z pracodawcami. Od przedstawicieli firmy Salumanus otrzymaliśmy bardzo cenne wsparcie w tym zakresie – mówi dr hab. inż. Aneta Gądek-Moszczak, profesor PK, opiekun kierunku informatyka stosowana. – Połączenie naszego akademickiego spojrzenia oraz doświadczenia i znajomości trendów rozwoju technologii informatycznych stosowanych we współczesnym przemyśle zaowocowało opracowaniem nowego planu studiów, który zapewni wykształcenie takich absolwentów, na których czekają pracodawcy.

Studentów informatyki ze wszystkich wydziałów PK zainteresowanych tematem sieci i transmisji optycznej krakowska firma zaprasza do udziału w Laboratorium Kariery Salumanus. To program praktyk i staży, w ramach których uczniowie techników lub studenci stają się członkami zespołów technicznych. Biorą udział w prawdziwych projektach i otrzymują wsparcie mentora. Najbardziej zaangażowani mają szansę na stałe zatrudnienie w Salumanus. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie https://kariera.salumanus.com/

– Kontakt z rynkiem pracy już w trakcie studiów daje studentom znakomitą szansę zmierzenia się z oczekiwaniami przyszłych pracodawców. Daje możliwość, by wykorzystać wybieralność przedmiotów do zaplanowania indywidualnej ścieżki studiów w taki sposób, by zwiększyć szanse na zdobycie wymarzonej pracy – zachęca dr hab. inż. Aneta Gądek-Moszczak.