PIIT i PAIH będą promować branżę ICT

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) i Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) podpisały porozumienie o współpracy. Celem jest stworzenie dogodnych warunków do rozwoju i umocnienia polskiej branży informatyki i telekomunikacji na rynku polskim, ale przede wszystkim na rynkach zagranicznych. Obie instytucje zobowiązały się do działania na rzecz wspierania polskich przedsiębiorstw branży IT i budowy ich pozytywnego wizerunku.

Na mocy porozumienia PIIT będzie wspierał Agencję w zakresie dostarczania wiedzy i doświadczenia oraz opinii na tematy istotne dla branż informatyki i telekomunikacji w Polsce. Eksperci Izby będą również brali czynny udział w wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Agencję. Istotnym elementem współpracy będzie także informowanie członków Izby o możliwościach współpracy z zagranicznymi firmami, zwracającymi się do Agencji z prośbami o pomoc w znalezieniu potencjalnych partnerów biznesowych. Do zadań PAIH będzie należała m.in. aktywna promocja branży na rynkach zagranicznych oraz wzmocnienie działań mających na celu zwiększenie inwestycji zagranicznych w Polsce w branży teleinformatycznej.

– Podczas pandemii i izolacji bardzo znacząco wzrosło zapotrzebowanie na usługi telekomunikacyjne, co warto podkreślić, zmiany te w dużej mierze pozostaną na trwałe. To wyraźnie pokazuje, że w obecnym świecie dla gospodarki kluczowa jest łączność i cyfryzacja – zdalny dostęp do zasobów, możliwość interakcji na odległość, a także zdalna obsługa procesów. Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, jako platformie firm działających na rzecz cyfrowej transformacji gospodarki, zależy na promocji branży zarówno w kraju, jak i za granicą. Jestem przekonany, że współpraca z PAIH się do tego w znaczący sposób przyczyni – powiedział Andrzej Dulka, prezes Polskiej Izby Informatyki I Telekomunikacji.

– Polska zajmuje 33. miejsce w światowym rankingu najbardziej konkurencyjnych cyfrowych gospodarek. Mimo to, że od kilku lat umacniamy swoją pozycję w tym sektorze, to bardzo istotne jest systemowe wsparcie państwa w dalszym rozwoju usług takich, jak Internet rzeczy czy sztuczna inteligencja. Mamy nadzieję, że bezpośrednia współpraca z Izbą zrzeszającą przedsiębiorców z branży przyczyni się do wzrostu realizacji projektów wspierających ekspansję rodzimych rozwiązań na rynki zagraniczne – powiedział Grzegorz Słomkowski, członek zarządu PAIH.

Branża ICT w Polsce

Wartość polskiego rynku IT systematycznie rośnie i obecnie jest szacowana na 70-85 mld zł. Polskie firmy z tego sektora są rozpoznawalną marką naszych usług eksportowych, którą charakteryzuje wysoka jakość i kompleksowość rozwiązań. Doskonałą renomę mają też zespoły outsourcingowe wysoko wykwalifikowanych inżynierów działające w Polsce. Warto tu nadmienić, że nasz kraj jest regionalnym liderem sektorów BSS (Business Service Sector) oraz IT. Ocenia się, iż działalność sektora IT stanowi nawet 8 proc. PKB naszego kraju. Polscy informatycy są światową elitą (3. miejsce w Haker Ranking – najlepszych deweloperów na świecie), a ich liczba wzrasta nieprzerwanie. W 2019 r. w Polsce aktywnych było 401 tys. developerów (w porównaniu z 279,8 tys. w 2018 r. oraz 254 tys. w 2017). Wysokiej klasy specjaliści są magnesem dla zagranicznych firm z sektora IT wchodzących na nasz rynek.

Rynek usług telekomunikacyjnych jest rynkiem dojrzałym, jego wartość w 2019 r. UKE oszacował na 39,6 mld zł, lecz jego dalszy rozwój, związany z dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi, warunkuje kondycję całej gospodarki cyfrowej. Jednocześnie rozbudowa infrastruktury światłowodowej oraz wprowadzenie technologii 5G znacząco poszerza obszar możliwości rozwojowych całej gospodarki.

Prognozy pozostają dobre

Rok 2021 będzie rokiem wdrażania sieci 5G i dystrybucji urządzeń mobilnych obsługujących nowy standard komunikacji. Moody’s przewiduje, że udział smartfonów obsługujących 5G osiągnie już 30 proc. całkowitej sprzedaży w przyszłym roku. Oznacza to, że ilość przesyłanych danych między urządzeniami wzrośnie wielokrotnie. Rozprzestrzenianie się rozwiązań chmurowych dla przedsiębiorstw i cyfryzacja biznesu, wdrażanie sieci 5G, a także rosnące zapotrzebowanie na gry w chmurze i rozwój „inteligentnego” transportu spowodują, że producenci będą musieli zwiększyć moc procesorów graficznych i półprzewodników w ogóle, a także pojemność urządzeń pamięci.

Środowisko IT przechodzi niewiarygodne zmiany, organizacje ponownie oceniają swoje produkty, usługi i relacje z dostawcami w celu wdrożenia optymalnych strategii cyfrowych. Między innymi z tego powodu prognozy dla rynku IT pozostają dobre. Mimo że zakładana wartość tego sektora w 2020 r. spadła o prawie 10 proc. rok do roku, to jednocześnie odbicie branży powinno być szybsze i płynniejsze niż innych gałęzi gospodarki.