Pandemia przyspieszyła wdrożenia rozwiązań AI w europejskich firmach

Według badania IBM „Global AI Adoption Index 2021” przeprowadzonego przez Morning Consult we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, ponad jedna trzecia (36 proc.) specjalistów IT stwierdziła, że ich firmy przyspieszyły wdrażanie rozwiązań sztucznej inteligencji (AI) bezpośrednio w wyniku rozwoju pandemii.

Pomimo takiej sytuacji, zaledwie 27 proc. respondentów potwierdziło, że ich firmy wdrożyły rozwiązania AI. Jednak kolejne 44 proc. zaznaczyło, że ich firmy aktywnie badają możliwości wykorzystania AI w ramach swojej działalności biznesowej.

Zwiększanie produktywności przy użyciu automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji

Spośród tych, którzy oceniają dostawców AI, 43 proc. stwierdziło, że zdolność do automatyzacji procesów w celu umożliwienia pracy o wyższej wartości jest dla nich kluczowa. Natomiast ponad jedna trzecia (34 proc.) europejskich specjalistów IT przyznała, że zwiększenie wydajności pracowników wpłynęło na ich decyzję o zastosowaniu oprogramowania lub narzędzi do automatyzacji w bezpośrednim następstwie pandemii COVID-19. Ponad jedna trzecia europejskich specjalistów IT twierdzi, że ich firma planuje w ciągu najbliższych 12 miesięcy zainwestować w gotowe aplikacje AI (35 proc.).

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na budowanie zaufania do AI

Potrzeba kreowania zaufania do wyników biznesowych została wymieniona jako kluczowe wyzwanie przez 72 proc. respondentów, którzy wdrażają albo badają zastosowanie AI. Wśród tej grupy 57 proc. wskazało na znaczenie wyboru dostawcy technologii z silnym ekosystemem oprogramowania firm trzecich i partnerów technologicznych.

– Przedsiębiorstwa w całej Europie są coraz bardziej świadome, że wprowadzenie AI i automatyzacja procesów biznesowych mogą sprawić, że ich organizacja będzie bardziej odporna. Barierą pozostają jednak zastrzeżenia dotyczące zaufania i potencjalna złożoność procesu adopcji – powiedział Jean-Philippe Desbiolles, Global Vice-President for Data, Cognitive & AI, Global Markets w IBM. – Należy zająć się kwestiami zaufania i pokonać bariery związane z umiejętnościami, ponieważ wszelkie wahania grożą utratą przewagi konkurencyjnej na rzecz firm, które już rozpoczęły swoją podróż w kierunku AI. IBM Watson oferuje zarówno ramy etyczne, jak i narzędzia potrzebne firmom z różnych sektorów do budowania zaufania do AI.

Wykorzystanie przetwarzania języka naturalnego

Badanie wykazało, że 38 proc. europejskich specjalistów IT korzysta obecnie z aplikacji do przetwarzania języka naturalnego, a ponad jedna czwarta (26 proc.) twierdzi, że ich firmy planują w ciągu najbliższych 12 miesięcy wprowadzenie aplikacji do przetwarzania języka naturalnego.

– Crédit Mutuel, jeden z banków w Europie, wykorzystuje możliwości przetwarzania języka naturalnego przez IBM Watson Assistant, aby poprawić doświadczenia klientów i zapewnić istotne wsparcie dla pracowników poprzez zautomatyzowanie odpowiedzi na zapytania online, z których wiele to proste, powtarzające się pytania – skomentował Desbiolles.

– Naszemu podejściu do AI przyświecały trzy kluczowe zasady: wzmocnienie relacji między doradcą a klientem, udoskonalenie narzędzi naszych 35 tys. doradców przed udoskonaleniem narzędzi klientów oraz zintegrowana i bezpieczna architektura IT – dodaje Nicolas Thery, prezes Crédit Mutuel.

Pokonywanie barier wejścia

AI jest coraz częściej postrzegana jako rewolucyjna technologia, która zmieni sposób działania firm, ale wiele przedsiębiorstw ma również swoje obawy:

  • 38 proc. respondentów wskazało na oczywistą złożoność integracji AI z istniejącymi systemami biznesowymi,
  • 33 proc. wskazało na brak doświadczenia lub wiedzy jako czynnik hamujący przyjęcie technologii,
  • 29 proc. przyznało, że rosnąca złożoność danych i istnienie silosów danych jest dla nich barierą.

Możliwość dostępu do danych w dowolnym miejscu ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia stopnia adaptacji AI

Rozprzestrzenianie się danych w przedsiębiorstwie spowodowało, że ponad dwie trzecie europejskich specjalistów IT korzysta z ponad 20 różnych źródeł danych, które ma przetworzyć ich sztuczna inteligencja. Prawie 90 proc. specjalistów IT twierdzi, że możliwość prowadzenia projektów AI niezależnie od miejsca, w którym znajdują się dane, jest kluczem do przyjęcia tej technologii.

AI staje się coraz bardziej dostępna. 41 proc. respondentów stwierdziło, że nowe, bardziej dostępne rozwiązania AI są motorem wzrostu adopcji. Na przykład Lufthansa, największa niemiecka linia lotnicza, współpracuje z IBM nad opracowaniem strategii AI w celu poprawy obsługi klienta, wzmocnienia pozycji pracowników i zwiększenia wydajności operacyjnej.