Optymalizacja DWDM prosta jak nigdy

Krakowska firma teleinformatyczna Salumanus oferuje moduł optyczny 400G ZR+ OdBm GBC Photonics, który pozwala zbudować oszczędny system IPoDWDM w już istniejących sieciach. Bez dodatkowych wzmacniaczy i utraty jakości sygnału.

400G ZR+ OdBm GBC Photonics to aktualnie jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie modułów dostępnych na rynku. Z czego wynika jego przewaga? Moduł ma niski pobór mocy, doskonały stosunek sygnału do szumu (OSNR) i co najważniejsze – emituje sygnał z mocą 0dBm.

Oszczędności dzięki IPoDWDM

Moduły 400G ZR+ 0dBm GBC Photonics są idealne do optymalizacji systemów DWDM w kierunku IPoDWDM. – Koncepcja IP-over-DWDM zakłada, że optyczne moduły transportowe są montowane bezpośrednio w urządzeniach IP: routerach bądź przełącznikach, a z sieci eliminowane są transpondery – wskazuje Marcin Bała, CEO Salumanus.

Doświadczenia operatorów pokazują, że wdrożenia IP-over-DWDM przynoszą oszczędności kosztów inwestycyjnych w obszarze sieci szkieletowych nawet do 65 proc. w stosunku do tradycyjnych struktur systemów zwielokrotnienia falowego budowanych z wykorzystaniem transponderów i muxponderów. Oszczędność miejsca w centrach danych dochodzi do 80 proc., a obniżenie poboru mocy w zależności od obszaru sieci może osiągać poziomy od 70 proc. na brzegu sieci do 90 proc. w jej szkielecie.

Moc parametru 0dBm

Większość już istniejących sieci przygotowana jest na operowanie z sygnałem o mocy nie niższej niż -2 dBm. Na multiplekser musi trafić moc na poziomie 0dBm. Tymczasem dostępne dotychczas moduły 400G ZR+ emitowały sygnał -10 dBm, co wymuszało użycie w systemie DWDM dodatkowych wzmacniaczy, znacznie pogarszało jakość sygnału i często wymuszało dodatkową regulację całego systemu. Producenci konkurencyjnych do GBC Photonics modułów radzą sobie z tym problemem poprzez dodanie do modułu nadającego z mocą -10dBm miniaturowego wzmacniacza EDFA. Kosztem dodatkowego zużycia energii i znacząco gorszego parametru OSNR nadajnika.

– Moduł GBC Photonics 400G ZR+ Odbm może być użyty w aktualnie działających systemach DWDM bez żadnych dodatkowych modyfikacji. To oznacza, że praktycznie każdy węzeł w istniejącej już sieci DWDM jest osiągalny – mówi Andrzej Wojnar, Dyrektor Działu Modułów Optycznych Salumanus.

Dodatkowo, moc nadawania modułu GBC Photonics można bardzo precyzyjnie regulować w zakresie 7dB. Rozwiązania zastosowane w tym module pozwoliły osiągnąć średni pobór mocy poniżej 22W.

Nowy moduł GBC Photnics jest w pełni przestrajalny w paśmie C, co pozwala w ciągu 10 sekund ustawić potrzebny kanał transmisyjny. Regulowana jest też siatka kanałów, dzięki czemu może być on używany w systemach Flex-Grid z maksymalnie efektywnym wykorzystaniem dostępnego pasma.

Parametry modułu 400G ZR+ OdBm GBC Photonics osiągnięto dzięki zintegrowaniu kilku dotychczas odrębnych elementów w jeden zespół półprzewodnikowy. Zbudowany jest on z przestrajalnego lasera, modulatora, diody odbiorczej oraz zestawu wzmacniaczy zaprojektowanych i wbudowanych tak, aby uzyskać maksymalną jakość sygnału wyjściowego. Układ nadawczo-odbiorczy stworzono z wykorzystaniem technologii InP – fosforku indu.

Uniwersalne moduły GBC Photonics mogą pracować w routerach i przełącznikach wszystkich głównych producentów sprzętu sieciowego i transmisyjnego. Salumanus potwierdza to we własnym laboratorium sieciowym.